Nordic Smart Governmentand Business

Nordic Smart Government and Business (NSG&B) är ett gemensamt projekt för handelsregistren i de nordiska länderna, där avsikten är att främja automatiseringen och användningen av ekonomiska data mellan företag och från företag till myndigheter.

Utöver handelsregistret deltar flera andra myndigheter, företag och organisationer i projektet. Från Finland deltar förutom Patent- och registerstyrelsen (PRS) bland annat Skatteförvaltningen, Statskontoret och Statistikcentralen i projektet.

Mandatperioden för fas 4.0 av projektet är 2021−2024.

Finansiären för projektet är Nordic Innovation, en institution under Nordiska ministerrådet.

Mål för projektet

Visionen är ett gemensamt nordiskt område för digital ekonomi. Digital ekonomi, dvs. digitalisering av ekonomiförvaltningen, underlättar framför allt små och medelstora företagens administrativa börda.

Digital ekonomi gör vardagen enklare för små och medelstora företag och sparar pengar. Enligt en uppskattning inom projektet kommer två miljoner nordiska små och medelstora företag att spara 500 miljoner euro till år 2025 om de använder elektroniska affärsdata och ekonomiförvaltningstjänster.

För att kunna genomföra digital ekonomi behövs ekonomiska data, kvitton, fakturor och bokslutsuppgifter i elektronisk form. Detta möjliggör automatisk överföring av data.

I fas 3.0 av projektet utreddes hur ekonomiska data kunde röra sig från ett system till ett annat i en enhetlig och maskinläsbar form och i realtid.

Ytterligare information

I videon för NSG&B-projektet presenteras digital ekonomi ur små och medelstora företagens synvinkel. Se videon på PRS YouTube-kanal (på finska).

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen


Den 1 september 2020 godkände de nordiska näringsministrarna verksamhetsplanen för projektet att införa realtidsekonomi i Norden. Läs mer om verksamhetsplanen i vårt meddelande.

Avslutningsmötet för fas 3.0 hölls i Finland som ett online-evenemang 1 december 2020. Se inspelningen från avslutningsmötet på PRS YouTube-kanal (på finska).

Gå till webbplatsen nordicsmartgovernment.org för att läsa mer på engelska.

Minna Rintala
Tfn 029 509 5244
fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 25.04.2022