Gå direkt till innehållet
Meny

Automatiserat beslutsfattande vid PRS

Vid automatiserat beslutsfattande handlägger Patent- och registerstyrelsen (PRS) en anmälan eller ansökan genom automatisk databehandling utan att beslutet granskas och godkänns separat av en handläggare.

Regler som baserar sig på lagstiftningen eller vedertagen avgörandepraxis utgör alltid grunden för automatiserat beslutsfattande. PRS har på förhand bedömt vad som möjliggör eller hindrar automatiserat beslutsfattande. Om förutsättningarna för automatiserat beslutsfattande inte uppfylls, styrs ärendet till en handläggare.

Den nya lagstiftningen om automatiserat beslutsfattande trädde i kraft i maj 2023.

Den nya lagstiftningen förutsätter att vi informerar om våra förfaranden för automatiserat beslutsfattande. Vi publicerar bland annat ett beslut om införande med information om det införda förfarandet och dess förutsättningar.

I vilka förfaranden använder PRS automatiserat beslutsfattande?

PRS har infört nya förfaranden för automatiserat beslutsfattande. Läs mer om de nya förfarandena och dess beslut om införande:

PRS använder också andra förfaranden för automatiserat beslutsfattande:

  • Elektronisk anmälan om förmånstagare till handelsregistret
  • Elektronisk bokslutsanmälan till handelsregistret
  • Avregistrering ur handelsregistret av företag som försummat att lämna in sitt bokslut

Deras beskrivningar och beslut om införande publiceras på de här sidorna senast 31 oktober 2024 när övergångsperioden enligt lagen har gått ut.

Vad är inte automatiserat beslutsfattande?

PRS använder automatisering också som hjälp vid beslut och förvaltningsverksamhet. De ingår inte i sådant automatiserat beslutsfattande som avses i förvaltningslagen.

När automatisering används som hjälp vid beslut, förbereder informationssystemet ett beslutsutkast. Handläggaren granskar och kompletterar utkastet och fattar ett slutligt beslut.

Myndigheter kan också använda automatisering i faktisk förvaltningsverksamhet och vid verkställande av beslut. Exempelvis om en registeranteckning görs enligt speciallagstiftningen, kan det bara vara fråga om administrativa handläggningsåtgärder.

Mer information i lagstiftningen

Automatiserat beslutsfattande grundar sig på förvaltningslagen, informationshanteringslagen och speciallagstiftningen.

Enligt förvaltningslagen kan automatiserat beslutsfattande användas om ärendet inte omfattar prövning från fall till fall eller handläggaren har på förhand granskat och godkänt de ärenden som förutsätter prövning från fall till fall.

Ett förfarande för automatiserat beslutsfattande kan införas bara om det sker på det sätt som anges i informationshanteringslagen.

Se lagarna i författningsdatabasen Finlex:

Utskriftsversion Uppdaterad 29.05.2024