En felaktig adress i företags eller föreningars uppgifter

Lämna in en begäran om rättelse till PRS om din adress används i ett företag eller en förening där du inte har något uppdrag som ansvarsperson.

Du måste själv lämna in begäran om rättelse till PRS. Någon annan kan inte lämna in den på dina vägnar.

Begäran om rättelse är avgiftsfri.

Vi kontrollerar adressuppgiften i befolkningsdatasystemet.

Obs: Vi raderar inte adressen från registret om du har ett uppdrag som ansvarsperson i företaget eller föreningen i fråga. Till exempel en styrelseledamot kan vara ansvarsperson.

Hur lämnar jag in en begäran om rättelse?

Använd vår webblankett för att lämna in din begäran. Vi raderar inte felaktig information som enbart anmäls med ett e-postmeddelande.

Du behöver en finländsk personbeteckning och dessutom antingen personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat (mobil-ID) eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Dessutom behöver du följande uppgifter:

  • namn och FO-nummer på företaget eller föreningen
  • adressen som felaktigt har registrerats som företagets eller föreningens adress
  • e-postadressen till vilken vi skickar information om handläggningen av begäran om rättelse.

Gå till vår webblankett för att begära rättelse av en felaktigt registrerad adress.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Hur följer jag handläggningen av begäran?

När vi har raderat den felaktiga adressen från företagets eller föreningens uppgifter, skickar vi en bekräftelse om detta till den e-postadress du har angett.

Mer information i lagstiftningen

Radering av felaktiga uppgifter från företags eller föreningars uppgifter grundar sig på artikel 16 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679). Gå till webbplatsen EUR-Lex för att läsa mer om EU:s dataskyddsförordning.

Utskriftsversion
Uppdaterad 31.08.2022