Gå direkt till innehållet
Meny

Felaktiga uppgifter i registret

De uppgifter som gäller dig och som finns i PRS register kan vara felaktiga på grund av omständigheter utanför din kontroll.

Du kan be oss korrigera den felaktiga uppgiften. Korrigeringen är gratis.

I menyn hittar du våra anvisningar för följande situationer:

I andra situationer gör så här

Vi måste försäkra oss om din identitet för att kunna korrigera uppgiften på rätt sätt.

Lämna in en skriftlig begäran om korrigering. Ange följande i din begäran:

  • Det fel i dina uppgifter som vi ska korrigera. Motivera varför det är fråga om ett fel.
  • Ditt namn och personbeteckning eller födelsedatum om du inte har finländsk personbeteckning.
  • Dina kontaktuppgifter, såsom e-postadress eller telefonnummer, så att vi kan kontakta dig vid behov.
  • Om ärendet gäller ett företag, en förening eller en stiftelse, ange namn och FO-nummer eller registernummer.

Datera och underteckna din begäran och skicka den till oss antingen

  • som en skannad pdf-fil per skyddad e-post. Välj "PRH Registratur" som mottagare. Läs våra anvisningar och gå till skyddad e-post.
  • eller per post till: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH.
Utskriftsversion Uppdaterad 30.08.2022