Gå direkt till innehållet
Valikko

Jag har registrerats i ett uppdrag utan mitt samtycke

Lämna in en begäran om rättelse till PRS om du har registrerats i ett uppdrag i ett företag, en förening eller en stiftelse utan ditt särskilda samtycke.

Till exempel ett uppdrag som styrelseledamot eller revisor är ett sådant uppdrag.

Du måste själv lämna in begäran om rättelse till PRS. Någon annan kan inte lämna in den på dina vägnar.

Begäran om rättelse är avgiftsfri.

Hur lämnar jag in en begäran om rättelse?

Använd vår webblankett för att lämna in din begäran. Vi raderar inte felaktig information som enbart anmäls med ett e-postmeddelande.

Du behöver en finländsk personbeteckning och dessutom antingen personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat (mobil-ID) eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Dessutom behöver du följande uppgifter:

  • namn och FO-nummer på företaget, föreningen eller stiftelsen
  • uppdraget i vilket du har registrerats utan ditt samtycke
  • e-postadressen till vilken vi skickar information om handläggningen av begäran om rättelse.

Gå till vår webblankett för att begära rättelse av en registeranteckning som har gjorts utan samtycke. Öppnas i en ny flik

Hur följer jag handläggningen av begäran?

När vi har raderat den felaktiga uppgiften från företagets, föreningens eller stiftelsens uppgifter, skickar vi en bekräftelse om detta till den e-postadress du har angett.

Mer information i lagstiftningen

Radering av felaktiga uppgifter från företags, föreningars eller stiftelsers uppgifter grundar sig på artikel 16 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679). Gå till webbplatsen EUR-Lex för att läsa mer om EU:s dataskyddsförordning. Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 31.08.2022