Gå direkt till innehållet
Meny

Jag har registrerats i ett uppdrag utan mitt samtycke

De här anvisningarna gäller fall där du har registrerats i ett uppdrag i ett företag, en förening eller en stiftelse utan ditt särskilda samtycke.

Till exempel ett uppdrag som styrelseledamot eller revisor är ett sådant uppdrag.

Om du har registrerats i ett uppdrag utan ditt samtycke, lämna in en begäran om rättelse till Patent- och registerstyrelsen (PRS) själv. Någon annan kan inte lämna in den på dina vägnar.

Begäran om rättelse är avgiftsfri.

Observera att de här anvisningarna inte gäller en anmälan om egen avgång. Gå till anvisningarna för anmälan om egen avgång avgiftsfritt:

Hur lämnar jag in en begäran om rättelse?

Använd vår webblankett för att lämna in din begäran. Vi raderar inte felaktig information som enbart anmäls med ett e-postmeddelande.

Du behöver en finländsk personbeteckning och dessutom antingen personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat (mobil-ID) eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Dessutom behöver du följande uppgifter:

  • vad din begäran om rättelse gäller: företag, förening eller stiftelse
  • namn och FO-nummer på företaget, föreningen eller stiftelsen
  • uppdraget i vilket du har registrerats utan ditt samtycke
  • e-postadressen till vilken vi skickar information om handläggningen av begäran om rättelse.

Bifoga en separat redogörelse för på vilka grunder den i registret antecknade uppgiften om ditt uppdrag är felaktig, och hur det i efterhand har kommit fram att du har registrerats i uppdraget utan ditt samtycke. Redogörelsen ska vara i pdf-format. Observera att vi inte kan behandla begäran om rättelse utan redogörelsen.

Gå till vår webblankett för att begära rättelse av en registeranteckning som har gjorts utan samtycke.Öppnas i en ny flik

Hur följer jag handläggningen av begäran?

När vi har raderat den felaktiga uppgiften från företagets, föreningens eller stiftelsens uppgifter, skickar vi en bekräftelse om detta till den e-postadress du har angett på webblanketten.

Vi behandlar begäranden om rättelse som brådskande.

Mer information i lagstiftningen

Radering av felaktiga uppgifter från företags, föreningars eller stiftelsers uppgifter grundar sig på artikel 16 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679). Gå till webbplatsen EUR-Lex för att läsa mer om EU:s dataskyddsförordning. Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 06.11.2023