Gå direkt till innehållet
Meny

Dataskyddsbeskrivning för PRS kommunikation och marknadsföring

‍Dataskyddsbeskrivningen anger hur Patent- och registerstyrelsen (PRS) behandlar personuppgifter för att ge information om och marknadsföra sina tjänster och sin verksamhet. Personuppgifter behandlas som del av skötseln av PRS myndighetsverksamhet.

Personuppgiftsansvarig och kontaktpersoner

Personuppgiftsansvarig

Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH
Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
Telefon (växel): 029 509 5000

Representant för den personuppgiftsansvarige

Anna Lauttamus-Kauppila
E-post: anna.lauttamus-kauppila[at]prh.fi
Telefon: 029 509 5800

Dataskyddsombud

Telefon: 050 473 3129
E-post: tietosuojavastaava[at]prh.fi

Ändamål med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas i samband med kommunikation om och marknadsföring av PRS tjänster och verksamhet för att

 • skicka marknadsföringsmeddelanden
 • nå representanter för medier och intressentgrupper
 • skicka inbjudningar till evenemang
 • ordna evenemang
 • skicka meddelanden
 • skicka nyhetsbrev
 • skicka priser till vinnarna av en utlottning i en kundenkät.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter beror på användningsändamålet för personuppgifterna. Behandlingen grundar sig på

 • utförande av en uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) när personuppgifter behandlas för intressegruppssamarbete och -kommunikation. För att nå sina intressentgrupper förutsätts det att PRS behandlar personuppgifter. Uppgifter av allmänt intresse framgår särskilt av 2 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013).
 • samtycke enligt artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) när personuppgifter behandlas för att ta emot nyhetsbrev och meddelanden i fråga om andra än de registrerade som hör till intressentgrupper.

Lagringstid för personuppgifter

Lagringstiderna för de personuppgifter som behandlas i samband med kommunikation och marknadsföring varierar enligt personuppgifternas användningsändamål.

Uppgifter om mottagarna av nyhetsbrev och meddelanden förvaras så länge som samtycket att ta emot dem gäller.

Uppgifter om de inbjudna och deltagarna i evenemang förvaras i två år.

Kontaktuppgifter om representanterna för medier och intressentgrupper förvaras så länge som de är nödvändiga och tidsenliga med tanke på behandlingen.

Uppgifter om deltagarna i prisutlottningen i en kundenkät förvaras tills priserna har skickats till vinnarna.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgiftsinnehåll kan variera enligt personuppgifternas användningsändamål.

Typer av personuppgifter som behandlas i samband med kommunikation och marknadsföring är

 • identitetsuppgifter (namn, födelseår)
 • kontaktuppgifter (adress, e-postadress, telefonnummer)
 • andra uppgifter (ställning i organisationen, kost).

I regel behandlar PRS inte uppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Regelmässiga uppgiftskällor

I regel får vi personuppgifter från PRS system, offentliga uppgiftskällor eller de registrerade själva.

Utlämnande av uppgifter

I regel lämnas inga uppgifter ut till tredje parter.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES-länderna

Personuppgifterna överförs inte utanför EU eller EES-länderna eller till internationella organisationer.

Automatiserat beslutsfattande

Personuppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande.

Registrerades rättigheter

Rätt till insyn i egna uppgifter och rätt till rättelse av uppgifter

Anmälningar till evenemang bekräftas och meddelanden och nyhetsbrev levereras i e-postmeddelanden som innehåller en länk genom vilken man kan kontrollera och ändra sina uppgifter.

Du har rätt att kontrollera vilka uppgifter om dig som har behandlats i PRS kommunikation och marknadsföring eller att dina uppgifter inte har behandlats. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga och inexakta uppgifter som avser dig.

Ange följande i din begäran:

 • vilka meddelanden du har fått från PRS
 • till vilken adress du har fått meddelandena
 • vilka uppgifter som ska rättas, om du begär rättelse.

Vi rekommenderar att du använder skyddad e-post för att skicka din begäran om insyn och rättelse. Välj ”PRH Registratur” som mottagare. Läs våra anvisningar och skicka skyddad e-post.

Förbered dig att intyga din identitet.

Rätt till radering av uppgifter

Du har rätt att kräva att PRS raderar dina personuppgifter som behandlas utifrån ditt samtycke. I så fall måste PRS radera dina uppgifter utan obefogat dröjsmål.

Ange följande i din begäran:

 • vilka meddelanden du har fått från PRS (och inte längre vill få)
 • till vilken adress du har fått meddelandena.

Vi rekommenderar att du använder skyddad e-post för att skicka din begäran om återkallelse. Välj ”PRH Registratur” som mottagare. Läs våra anvisningar och skicka skyddad e-post.

Förbered dig att intyga din identitet.

Begränsningar av den registrerades rättigheter

Om behandlingen av personuppgifterna grundar sig på att PRS utför en uppgift av allmänt intresse, kan du inte kräva att dina personuppgifter raderas eller överförs till ett annat system, och i princip kan du inte heller motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att lämna in anmälan till tillsynsmyndighet

Om du anser att dina personuppgifter behandlas lagstridigt, kan du lämna in en anmälan till dataombudsmannens byrå.

Mer information om att lämna in anmälan finns på webbplatsen för dataombudsmannens byrå.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 28.03.2024