Regelbundna kungörelser

Handelsregistrets kungörelser

De anteckningar som gjorts i handelsregistret kungörs i informationstjänsten Virre. Med "Sökning av kungörelser" kan du i Virre söka uppgifter om till exempel nya företag som har registrerats i dag eller ändringar i företagsuppgifterna. Sökningen är gratis och kan användas dygnet runt. Gå till Virre.

Läs mer om vad kungörelse innebär.

I Patent- och registerstyrelsens (PRS) webbtjänst för öppna data kan du gratis söka, bläddra och ladda ner följande data i maskinläsbar form:

  • kungörelseuppgifter från handelsregistret

PRS öppna data är i första hand avsedda för att sökas och sedan bearbetas i andra applikationer eller system. Observera att det för enstaka användare är enklare att söka information direkt via "Sökning av kungörelser" i Virre.

Gå till gränssnittet för öppna data.

Kungörelser i Mönsterrättstidning

I Mönsterrättstidning kungörs mönsteransökningar, dvs. designansökningar, om vi inte har påträffat hinder i granskningen, och om det sökta mönstret uppfyller förutsättningarna för registrering. I tidningen kungörs även bland annat registrerade mönster (designregistreringar), överlåtelser och förnyelser.

Från tidningens utgivningsdag börjar en invändningstid på två månader. Tidningen kommer ut en gång i månaden.

Gå till Mönsterrättstidning.

Kungörelser i Varumärkestidning

I Varumärkestidning kungörs de nationella och internationella varumärken som har godkänts för registrering.

Syftet med kungörelsen är att göra det registrerade varumärket allmänt känt och ge allmänheten tillfälle att komma med en invändning mot registreringen. Tidsfristen för invändningen är två månader och den räknas från tidningens utgivningsdag.

I Varumärkestidning kungörs också bland annat förnyelser och överlåtelser av varumärken, inskränkningar av varumärkens skyddsomfång, pantsättningar och licensieringar.

Gå till Varumärkestidning.

Kungörelser i Patenttidning

I Patenttidning kungörs de patentansökningar som har blivit offentliga (18 månader gamla), beviljade patent och de europeiska patent som har trätt i kraft i Finland. Du kan klicka dig till patenten från tidningen.

Patenttidning kommer ut två gånger i månaden, i mitten och i slutet av månaden. Du kan låta vårt RSS-flöde meddela dig när tidningen har kommit ut. Prenumerera på flödet på tidningens webbsida.

Gå till Patenttidning.

Kungörelser i Nyttighetsmodelltidning

I Nyttighetsmodelltidning kungörs varje månad de nyttighetsmodeller som har antecknats i registret. Tidningen kommer ut en gång i månaden, i mitten av varje månad.

Gå till Nyttighetsmodelltidning.

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.06.2020