Gå direkt till innehållet
Meny

Regelbundna kungörelser

Handelsregistrets kungörelser

De anteckningar som gjorts i handelsregistret kungörs i informationstjänsten Virre. Med "Sökning av kungörelser" kan du i Virre söka uppgifter om till exempel nya företag som har registrerats i dag eller ändringar i företagsuppgifterna. Sökningen är gratis och kan användas dygnet runt. Gå till Virre. Öppnas i en ny flik

Läs mer om vad kungörelse innebär.

I Patent- och registerstyrelsens (PRS) webbtjänst för öppna data kan du gratis söka, bläddra och ladda ner följande data i maskinläsbar form:

  • kungörelseuppgifter från handelsregistret

PRS öppna data är i första hand avsedda för att sökas och sedan bearbetas i andra applikationer eller system. Observera att det för enstaka användare är enklare att söka information direkt via "Sökning av kungörelser" i Virre.
Gå till gränssnittet för öppna data. Öppnas i en ny flik

Kungörelser i Mönsterrättstidning

I Mönsterrättstidning kungörs mönsteransökningar, dvs. designansökningar, om vi inte har påträffat hinder i granskningen, och om det sökta mönstret uppfyller förutsättningarna för registrering. I tidningen kungörs även bland annat registrerade mönster (designregistreringar), överlåtelser och förnyelser.

Från tidningens utgivningsdag börjar en invändningstid på två månader. Tidningen kommer ut en gång i månaden.

Gå till Mönsterrättstidning. Öppnas i en ny flik

Offentliggöranden i Varumärkestidning

I Varumärkestidning offentliggörs de nationella och internationella varumärken som har godkänts för registrering. Registreringen offentliggörs automatiskt efter att varumärket har registrerats. Detta betyder att vi kan offentliggöra nya registreringar varje dag.

Syftet med offentliggörandet är att göra det registrerade varumärket allmänt känt och ge allmänheten tillfälle att komma med en invändning mot registreringen. Tidsfristen för invändningen är två månader från den dag då varumärket offentliggjorts i tidningen.

Gå till Varumärkestidning. Öppnas i en ny flik

Kungörelser i Patenttidning

I Patenttidning kungörs de patentansökningar som har blivit offentliga (18 månader gamla), beviljade patent och de europeiska patent som har trätt i kraft i Finland. Du kan klicka dig till patenten från tidningen.

Gå till Patenttidning. Öppnas i en ny flik

Kungörelser i Nyttighetsmodelltidning

I Nyttighetsmodelltidning kungörs de nyttighetsmodeller som har antecknats i registret. De kungörs varje dag.

Gå till Nyttighetsmodelltidning.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 07.02.2023