PRS har en lång tradition

Patent- och registerstyrelsens (PRS) historia börjar 1835 då det i kejserliga senaten för Finland grundades en Manufakturdirektion för att förvalta över landets växande manufaktur- och fabriksverksamhet. I början beviljades några få patent per år, men takten tilltog i och med industrialiseringen i Finland i slutet av 1880-talet.

Viktiga milstolpar

 • 1835: Manufakturdirektionen grundas.
 • 1842: Det första finländska patentet beviljas till L. G. Ståhles "blåsmaskin av järn".
  Läs mer om L. G. Ståhles ”blåsmaskin av järn” på finska.
 • 1885: Industristyrelsen grundas och Manufakturdirektionens uppgifter överförs till industristyrelsen.
 • 1889: Registreringen av varumärken inleds.
 • 1896: Handelsregistret grundas.
 • 1919: Patent-, varumärkes- och handelsregisterärenden överförs till handels- och industristyrelsen när industristyrelsen läggs ned.
 • 1921: Finland blir medlem i Världsorganisationen för intellektuell äganderätt (WIPO).
 • 1926: Patent-, varumärkes- och handelsregisterärenden överförs till handels- och industriministeriet när handels- och industristyrelsen läggs ned.
 • 1942: Patent- och registerstyrelsen (PRS) grundas.
 • 1971: Det första finländska mönsterskyddet registreras.
 • 1980: Finland ansluter sig till konventionen om patentsamarbete, PCT-konventionen.
 • 1992: Den första nyttighetsmodellen beviljas.
 • 1995: Stiftelse- och föreningsregistret överförs från justitieministeriet till PRS.
 • 1995: Delegationen för föreningsärenden bildas.
 • 1996: Finland ansluter sig till europeiska patentkonventionen (EPC) och blir fullvärdig medlem i Europeiska patentorganisationen (EPO).
 • 1997: Finland blir medlem i OHIM, EU-myndigheten för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster).
 • 2005: PRS blir granskande PCT-myndighet.
 • 2008: Arbets- och näringsministeriet, i vars koncern PRS ingår, grundas.
 • 2009: Det första bilaterala Patent Prosecution Highway-avtalet (PPH-avtalet) ingås.
 • 2012: PRS firar att det har gått 70 år sedan dess grundande, 170 år sedan det första finländska patentet beviljades och 20 år sedan den första nyttighetsmodellen registrerades.
 • 2013: Den 10 000:e nyttighetsmodellen beviljas.
 • 2016: Revisionstillsyn övergår till PRS.
 • 2017: Tillsyn över kollektiva förvaltningsorganisationer för upphovsrätt övergår till PRS.
 • 2017: PRS 75-årsjubileum, 175 år av finländskt patent och 25 år av nyttighetsmodell.
 • 2019: Föreningsregistret fyller 100 år.
Utskriftsversion
Uppdaterad 22.07.2021