PRS har en lång tradition

Patent- och registerstyrelsens (PRS) historia börjar 1835 när det i kejserliga senaten för Finland inrättades en Manufakturdirektion för att förvalta över landets växande manufaktur- och fabriksverksamhet.

Viktiga milstolpar

 • 1835: Manufakturdirektionen inrättas.
 • 1842: L. G. Ståhle beviljas det första finländska patentet för "blåsmaskin av järn".
  Läs mer om L. G. Ståhles ”blåsmaskin av järn” på finska.
 • 1885: Industristyrelsen inrättas och Manufakturdirektionens uppdrag överförs till industristyrelsen.
 • 1889: Registreringen av varumärken inleds.
 • 1896: Handelsregistret inrättas.
 • 1919: Patent-, varumärkes- och handelsregisterärenden överförs till handels- och industristyrelsen när industristyrelsen läggs ner.
 • 1921: Finland blir medlem i Världsorganisationen för immaterialrätt (WIPO).
 • 1926: Patent-, varumärkes- och handelsregisterärenden överförs till handels- och industriministeriet när handels- och industristyrelsen läggs ner.
 • 1942: Patent- och registerstyrelsen (PRS) inrättas.
 • 1971: Det första finländska mönsterskyddet registreras.
 • 1980: Finland ansluter sig till internationella konventionen om patentsamarbete, PCT-konventionen.
 • 1986: Företagsinteckningsregistret inrättas.
 • 1992: Den första nyttighetsmodellen beviljas och PRS fyller 50 år.
 • 1994: Den första tävlingen Innofinland ordnas.
 • 1995: Stiftelseregistret och föreningsregistret överförs från justitieministeriet till PRS.
 • 1996: Finland ansluter sig till europeiska patentkonventionen (EPC), PRS blir fullvärdig medlem i Europeiska patentorganisationen (EPO) och handelsregistret fyller 100 år.
 • 1997: Finland blir medlem i OHIM, EU-myndigheten för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster).
 • 2001: Företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi införs i samarbete mellan Skatteförvaltningen och PRS.
 • 2005: PRS blir granskande PCT-myndighet.
 • 2008: Arbets- och näringsministeriet (ANM) inrättas, PRS ingår i ANM-koncernen.
 • 2009: Det första bilaterala Patent Prosecution Highway-avtalet (PPH) ingås.
 • 2012: PRS firar att det har gått 70 år sedan dess inrättande, 170 år sedan det första finländska patentet beviljades och 20 år sedan den första nyttighetsmodellen registrerades.
 • 2013: Den 10 000:e nyttighetsmodellen beviljas.
 • 2015: Handelsregisteruppdrag som utfördes av magistraterna överförs till PRS.
 • 2016: Revisionstillsynen överförs till PRS.
 • 2017: Tillsyn över kollektiva förvaltningsorganisationer för upphovsrätt överförs till PRS.
 • 2017: PRS 75 år, 175 år av finländskt patent och 25 år av nyttighetsmodeller.
Läs PRS 75-årsjubileumstidskrift på finska.
Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
(pdf, 4,3 Mb)

Läs den finskspråkiga publikationen PRH 75 vuotta – Suomalainen patentti 175 vuotta. (pdf, 11,21 Mb)
 • 2019: Registreringen av verkliga förmånstagare inleds i handelsregistret och föreningsregistret fyller 100 år.
 • 2021: PRS börjar leda projektet Företagets digitala ekonomi.
 • 2022: PRS 80 år, 180 år av finländskt patent och 30 år av nyttighetsmodeller.
Utskriftsversion
Uppdaterad 27.09.2022