PRS har en lång tradition

Patent- och registerstyrelsens (PRS) historia börjar 1835 då det i senaten för Finland grundades en Manufakturdirektion för att förvalta över landets växande manufaktur- och fabriksverksamhet.

Läs mer: Manufakturdirektionen grundades för 185 år sedan (pdf)

Kejserliga senaten för Finland beviljade 1842 det första finländska patentet på förslag av Manufakturdirektionen, som diarieförde patentet med nummer 1.

 • 1885: Industristyrelsen grundades och Manufakturdirektionens uppgifter överfördes till industristyrelsen.
 • 1889: Registreringen av varumärken inleddes.
 • 1896: Handelsregistret grundades.
 • 1919: Patent-, varumärkes- och handelsregisterärenden överfördes till handels- och industristyrelsen när industristyrelsen lades ned.
 • 1921: Finland blev medlem i Världsorganisationen för intellektuell äganderätt (WIPO).
 • 1926: Patent-, varumärkes- och handelsregisterärenden överfördes till handels- och industriministeriet när handels- och industristyrelsen lades ned.
 • 1942: Patent- och registerstyrelsen (PRS) grundades

PRS sedan 1942

 • 1971 det första mönsterskyddet
 • 1980 konventionen om patentsamarbete, PCT-konventionen
 • 1992 den första nyttighetsmodellen
 • 1992 PRS fick en direktion
 • 1995 stiftelse- och föreningsregistret till PRS
 • 1995 delegationen för föreningsärenden bildades
 • 1996 Finland blev fullvärdig medlem i Europeiska patentorganisationen (EPO)
 • 1997 Finland blev medlem i OHIM, EU-myndigheten för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster), nuvarande Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO
 • 1997 delegationen för företagsärenden bildades
 • 2005 PRS blev granskande PCT-myndighet
 • 2008 PRS sorterar under det nya Arbets- och näringsministeriet (ANM)
 • 2009 första bilaterala Patent Prosecution Highway -avtalet (PPH-avtalet)
Utskriftsversion
Uppdaterad 26.06.2019