Gå direkt till innehållet
Meny

Tillgänglighetsutlåtande: E-tjänsten på ytj.fi

Patent- och registerstyrelsen (PRS) arbetar kontinuerligt för att förbättra tjänstens tillgänglighet. Vi uppdaterar det här utlåtandet allteftersom brister korrigeras.

PRS åtar sig att göra e-tjänsten på ytj.fi tillgänglig i enlighet med lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik).

Beredningen av tillgänglighetsutlåtandet

Det här utlåtandet bereddes den 1 september 2020. Utlåtandet baserar sig på en bedömning utförd av en tredje part.

Utlåtandet sågs senast över den 1 september 2020.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med den ovannämnda lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik). Nedan anges de delar av innehållet som inte uppfyller kraven.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet nedan är inte tillgängligt på grund av att e-tjänsten på ytj.fi är delvis tekniskt föråldrad och tjänsten i sin helhet har en stor omfattning.

Följande innehåll eller funktioner är ännu inte förenliga med kraven (enligt WCAG-kriterierna), men bristerna kommer att korrigeras:

 1. (WCAG 1.4.3, 1.4.11) Kontrasterna mellan text och bakgrund är bristfälliga, och kontrasterna för användargränssnittets komponenter och grafiska element är bristfälliga.
 2. (WCAG 1.4.4) Förstoring av endast text till 200 procent förstör en del av elementen i tjänsten.
 3. (WCAG 2.4.7) Tillgänglighet i allmänhet: urskiljbarhet av fokusramen i alla webbläsare.
 4. (WCAG 3.1.1) Tjänstens språk har inte specificerats i språkversionerna.
 5. (WCAG 2.4.2) Sidorna har inte beskrivande och unika titlar.
 6. (WCAG 1.3.1) Det finns brister i användningen av HTML-rubriknivåer överallt i tjänsten.
 7. (WCAG 1.4.10) Tjänsten skalas inte ordentligt utan scrollning i två riktningar på en 320 pixlar bred och 256 pixlar hög skärm.
 8. (WCAG 1.1.1) Textalternativen för visuella element är bristfälliga.
 9. (WCAG 1.3.3) Anvisningar beroende av sensoriska kännetecken
 10. (WCAG 1.3.2) Fokusordningen av länkrubriker och underinnehåll på ingångssidan motsvarar inte den logiska läsordningen.
 11. (WCAG 1.3.2, tillgänglighet i allmänhet) Läsordningen på sidorna är till vissa delar inte logisk.
 12. (WCAG 2.4.3) Tangentbordsfokus (och skärmläsarfokus med tab-bläddring) irrar omkring ibland på ett oväntat sätt på sidor som innehåller inmatningar, till skillnad från andra sidor.
 13. (WCAG 1.4.1, 4.1.2) Namn på sidonavigationerna
 14. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.4.1) Navigationen för anmälans framskridande har utarbetats i tabellform även om det inte är fråga om ett tabellinnehåll.
 15. (WCAG 1.3.5) Syftet för inmatningen måste tilläggas i de fält som samlar in användarens personuppgifter, så att det hjälper användaren att fylla i fälten.
 16. (WCAG 1.3.1) Textlådorna borde ha beskrivande rubriker med tanke på de som använder skärmläsare.
 17. (WCAG 1.3.1) Radrubriksbeteckningar saknas i tabellerna.
 18. (WCAG 1.3.1) Tabellstrukturerna är delvis otydliga.
 19. (WCAG 1.3.1, 2.4.1) Områdena på sidorna har inte markerats i koden.
 20. (WCAG 1.3.1) Alla inmatningar i tjänsten har visuella etiketter men största delen av dem har inte kopplats ihop med inmatningarna i koden.
 21. (WCAG 1.3.1) Sinsemellan alternativa blankettelement och/eller deras rubriker har i regel inte grupperats samman i tjänsten.
 22. (WCAG 1.3.1) Blankettelement i tabellstrukturen
 23. (WCAG 1.3.1) Flikelementet är utfört så att användare med skärmläsare inte kan få uppfattning om vilken av flikarna som är öppen.
 24. (WCAG 3.3.1, 4.1.2, 4.1.3, tillgänglighet i allmänhet) Felmeddelanden läses inte automatiskt av skärmläsaren när användaren trycker på fortsättningsknappen.
 25. (WCAG 1.3.1, 3.3.1, användbarhet) Passiva fortsättningsknappar används i blanketterna som respons på att obligatoriska uppgifter inte har fyllts i.
 26. (WCAG 2.4.1) Tjänsten har inga snabblänkar (skip link) direkt till innehållet.
 27. (WCAG 3.2.2, tillgänglighet i allmänhet) På sidan "Lämnare av tilläggsuppgifter" görs ett val med radioknappar, vilket alltid leder till att sidan laddas ner på nytt och tangentbords- och skärmläsarfokus förflyttas till början av sidan.
 28. (WCAG 2.4.3) Tjänsten öppnar modaldialoger med olika innehåll. Användaren kan komma åt innehållen, men fokus förflyttas inte automatiskt på dem såsom det borde göra.
 29. Tillgänglighet i allmänhet: Vid skärmläsarnavigering förflyttas fokus när användaren byter vy.
 30. Tillgänglighet i allmänhet: Funktionalitetsbalken visas två gånger på vissa sidor.
 31. (WCAG 2.4.3) När anvisningssidan för ett bestämt delområde läses med en skärmläsare, förflyttas fokus alltid från det aktuella delområdet till början av hela anvisningen.
 32. (WCAG 1.3.1, tillgänglighet i allmänhet) Funktionaliteter innanför tabeller
 33. (WCAG 4.1.3, tillgänglighet i allmänhet) Statusmeddelanden läses inte automatiskt för skärmläsare.
 34. (WCAG 2.4.4, tillgänglighet i allmänhet) PDF-länkarna informerar inte användare med skärmläsare om att länken öppnar en PDF-fil.
 35. (WCAG 2.4.4, tillgänglighet i allmänhet) Av länkarna framgår inte att de öppnas i en ny flik eller tjänst.
 36. Tillgänglighet, användbarhet i allmänhet: Namnen på knapplänkar i en tydligare form
 37. (WCAG 1.3.1, tillgänglighet i allmänhet) Etikett och anvisningstext ihop
 38. Tillgänglighet i allmänhet: Typografiska tecken i länkar
 39. Tillgänglighet i allmänhet: Anmälningsinnehållet omfattar radbyten som avbryter skärmläsarens meningar och kräver extra knapptryck.
 40. Tillgänglighet, användbarhet i allmänhet: Ifyllande av långa blanketter med många steg och bläddrande av komplicerade tabeller

PRS åtar sig att korrigera innehållet så att det blir tillgängligt senast i slutet av 2025.

Hur kan jag ge feedback om brister i tillgängligheten?

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på e-tjänsten på ytj.fi, ge först feedback till oss på PRS. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. PRS feedbackgrupp svarar för handläggningen av feedbacken. Gå till blanketten för att lämna feedback om brister i tillgängligheten.

Om du inte är nöjd med svaret du får från PRS eller om du inte får ett svar alls inom 14 dagar, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland, som ansvarar för tillgänglighetstillsyn. Webbplatsen för RFV i Södra Finland ger mer information om hur du kan lämna in anmälan och hur ärendet handläggs.Öppnas i en ny flik

Kontaktinformation för Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i en ny flik
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

Utskriftsversion Uppdaterad 18.09.2020