Gå direkt till innehållet
Meny

Tillgänglighetsutlåtande: Föreningsregistrets informationstjänst

Patent- och registerstyrelsen (PRS) arbetar kontinuerligt för att förbättra tjänstens tillgänglighet. Vi uppdaterar det här utlåtandet allteftersom brister korrigeras.

PRS åtar sig att göra tjänsten "Föreningsregistrets informationstjänst" tillgänglig i enlighet med lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik).

Beredningen av tillgänglighetsutlåtandet

Det här utlåtandet bereddes den 3 juni 2020. Utlåtandet baserar sig på

 • en bedömning utförd av en tredje part
 • PRS egen uppskattning av att största delen av de brister den tredje parten hittade i sin bedömning har korrigerats enligt anvisningarna från den tredje parten.

Utlåtandet sågs senast över 30 januari 2024.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med den ovannämnda lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik). Nedan anges de delar av innehållet som inte uppfyller kraven.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet nedan är inte tillgängligt på grund av bristande förenlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Innehållet eller funktionerna nedan är ännu inte förenliga med kraven (enligt WCAG-kriterierna).

 1. (WCAG 1.1.1, 2.4.6) Textalternativen för bildlänkar och knappar är bristfälliga.
 2. (WCAG 1.3.1) HTML-rubriknivåer har i de flesta fall använts på korrekt sätt, men på vissa sidor har nivåerna inte använts på ett logiskt sätt.
 3. (WCAG 2.4.7) I vissa element på webbplatsen förekommer det problem med synligt fokus.
 4. (WCAG 1.3.1, 4.1.2) På sidan Köpta produkter har knapparnas valda status inte markerats i koden.
 5. (WCAG 1.3.1) I tabellerna visas inte sidans valda status till användare med skärmläsare.
 6. (WCAG 1.3.2) Registreringsanvisningarna läses för en skärmläsare först efter registreringsblanketten. Då händer det lätt att man inte märker dem.
 7. (WCAG 1.4.3, 1.4.11) Kontrasterna mellan text och bakgrund är bristfälliga.
 8. (WCAG 1.4.4) En del av de visuella elementen skalas inte ordentligt när endast texten förstoras till 200 % större storlek än normalt.
 9. (WCAG 1.4.10) En del av de visuella elementen skalas inte ordentligt utan scrollning i två riktningar på en 320 pixlar bred och 256 pixlar hög skärm (motsvarar en förstorning till 400 % på en skärm på 1280 x 1024 pixlar).
 10. (Tillgänglighet i allmänhet) Alla felmeddelanden visas strukturellt i en egen lista med en punkt. I stället borde de vara i en enda lista.
 11. (WCAG 2.4.6) Aria-label för knappen för meddelandet för att bekräfta registrering är "Sulkea", vilket låter märkligt på finska.
 12. (Tillgänglighet i allmänhet) Synliga etiketter saknas i datumfält. Det finns ett skrivfel i fältetiketterna för Päättyen på finska: “pttyen".
 13. (WCAG 1.3.5) I tjänsten finns det formulärfält för att samla in användarens personuppgifter, men deras exakta syfte har inte specificerats.
 14. (WCAG 1.4.1, tillgänglighet i allmänhet) Det är svårt att skilja länkar från brödtexten när de har samma färg, eftersom endast fetstil är skillnaden.
 15. (WCAG 2.2.1) En notis som visar att en produkt lagts i varukorgen försvinner trots att pekaren är på den eller stängningsknappen är i fokus.

PRS åtar sig att korrigera innehållet så att det blir tillgängligt 2024-2025.

Hur kan jag ge feedback om brister i tillgängligheten?

Om du upptäcker brister i tillgängligheten, ge först feedback till oss på PRS. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. PRS feedbackgrupp svarar för handläggningen av feedbacken. Gå till blanketten för att lämna feedback om brister i tillgängligheten på prh.fi.

Om du inte är nöjd med svaret du får från PRS eller om du inte får ett svar alls inom 14 dagar, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland, som ansvarar för tillgänglighetstillsyn. På webbplatsen för RFV i Södra Finland finns det mer information om hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet handläggs.Öppnas i en ny flik

Kontaktinformation för Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillgänglighetskrav.fiÖppnas i en ny flik
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000

Utskriftsversion Uppdaterad 31.01.2024