Tillgänglighetsutlåtande: Företagssökningen på ytj.fi

Patent- och registerstyrelsen (PRS) arbetar kontinuerligt för att förbättra tjänstens tillgänglighet. Vi uppdaterar det här utlåtandet allteftersom brister korrigeras.

PRS åtar sig att göra företagssökningen (informationstjänsten) på ytj.fi tillgänglig i enlighet med lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019).

Beredningen av tillgänglighetsutlåtandet

Det här utlåtandet bereddes den 1 september 2020. Utlåtandet baserar sig på en bedömning utförd av en tredje part.

Utlåtandet sågs senast över den 1 september 2020.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med den ovannämnda lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019). Nedan anges de delar av innehållet som inte uppfyller kraven.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet nedan är inte tillgängligt på grund av att företagssökningen på ytj.fi är tekniskt föråldrad. Vi kan korrigera bristerna först när tjänsten förnyas.

Följande innehåll eller funktioner är ännu inte förenliga med kraven (enligt WCAG-kriterierna), men bristerna kommer att korrigeras:

 1. (WCAG 3.1.1) Tjänstens språk har inte specificerats i koden i någon av språkversionerna.
 2. (WCAG 3.1.2) De delar av tjänsten som är skrivna på annat språk, såsom språkvalslänkar, har inte specificerats i koden som annat språk.
 3. (WCAG 1.1.1, 2.4.4) Logotypen YTJ Företags- och organisationsdatasystemet har inget specificerat textalternativ. Logotypen Skatt på skatteskuldsregistersidan har inget textalternativ.
 4. (WCAG 1.3.1) Vissa sidor i tjänsten saknar rubrikstrukturer.
 5. (WCAG 1.4.10) Tjänsten skalas inte ordentligt utan scrollning i två riktningar på en 320 pixlar bred och 256 pixlar hög skärm.
 6. (WCAG 2.4.2) Sidorna saknar unika titlar.
 7. (WCAG 1.3.1) Tabellstrukturen har endast använts för visuell formatering.
 8. (WCAG 1.3.1) Tabellstrukturen på skatteskuldssidan är bristfällig och otydlig.
 9. (WCAG 1.3.1, tillgänglighet i allmänhet) Tabellstrukturen på företagets egen sida är delvis otydlig.
 10. (WCAG 1.3.1, tillgänglighet i allmänhet) Strukturen på tilläggsinformationssidan för enskild uppgift är otydlig.
 11. (WCAG 1.4.4) En del av elementen skalas inte ordentligt när endast texten förstoras till 200 % större storlek än normalt.
 12. (WCAG 3.3.2, 3.3.1) Inmatningsfälten för FO-nummer och LEI-nummer saknar anvisningar om inmatningens form.
 13. (WCAG 2.4.3, 2.4.7, 3.3.1, 3.3.3) Meddelanden i sökningen, Safari: Felmeddelanden läses inte automatiskt, endast en (otydlig) rubrik, Chrome: Felmeddelanden läses inte automatiskt.
 14. Tillgänglighet, användbarhet i allmänhet: Sökningen borde innehålla användningsanvisningar.
 15. (WCAG 2.4.5, användbarhet) Navigering på sidorna: Den enda vägen att komma till ingångssidan är att trycka på länken "Återvänd" på olika sidor.
 16. (WCAG 2.4.1) Tjänsten har inga snabblänkar (skip link) direkt till innehållet.
 17. (WCAG 1.3.1, 2.4.1) Områdena på sidorna har inte markerats i koden.
 18. (WCAG 1.1.1, 2.1.1, 4.1.2, tillgänglighet och användbarhet i allmänhet) Listelementet för sökresultat: pilikonerna har inga textalternativ, de är delvis osynliga och kan inte ha tangentbordsfokus.
 19. (WCAG 2.4.4) Det går inte att förstå utifrån länktexten "Bekanta dig med sökanvisningarna" att länken leder till en extern webbplats.
 20. (WCAG 4.1.3) När användaren gör en sökning, får skärmläsaren inget meddelande om de resultat som kommer upp på sidan.
 21. (WCAG 1.4.5, användbarhet) E-postadressen i företagsuppgifter anges i vissa fall i form av en bild.
 22. (WCAG 2.4.3, 3.2.3, tillgänglighet i allmänhet) På skatteskuldsregistersidan läser skärmläsaren länken Återvänd efter tabellen Kunden. Eftersom länken Återvänd vanligtvis kommer i slutet av innehållet, kan det hända att de som använder skärmläsare inte alls märker uppgifterna i högerspalten.
 23. (WCAG 1.4.3) Kontrasterna mellan text och bakgrund är bristfälliga.
 24. (WCAG 1.4.11) Gränslinjerna för formulärfält skiljer sig inte tillräckligt från bakgrunden (1.3:1).
 25. (WCAG 4.1.3) Tillgänglighet, användbarhet i allmänhet: För att se historieuppgifter (registernummer, LEI-nummer) måste användaren ladda ner sidan på nytt.

PRS åtar sig att korrigera innehållet så att det blir tillgängligt senast i slutet av 2023.

Hur kan jag ge feedback om brister i tillgängligheten?

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på företagssökningen på ytj.fi, ge först feedback till oss på PRS. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. PRS feedbackgrupp svarar för handläggningen av feedbacken. Gå till blanketten för att lämna feedback om brister i tillgängligheten.

Om du inte är nöjd med svaret du får från PRS eller om du inte får ett svar alls inom 14 dagar, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland, som ansvarar för tillgänglighetstillsyn. Webbplatsen för RFV i Södra Finland ger mer information om hur du kan lämna in anmälan och hur ärendet handläggs.

Kontaktinformation för Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

Utskriftsversion
Uppdaterad 02.03.2021