Gå direkt till innehållet
Meny

Tillgänglighetsutlåtande: Företags- och organisationssökningen på ytj.fi

Patent- och registerstyrelsen (PRS) arbetar kontinuerligt för att förbättra tjänstens tillgänglighet. Vi uppdaterar det här utlåtandet allteftersom brister korrigeras.

PRS åtar sig att göra företags- och organisationssökningen på ytj.fi tillgänglig i enlighet med lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik).

Beredningen av tillgänglighetsutlåtandet

Det här utlåtandet bereddes den 28 mars 2023. Utlåtandet baserar sig på

  • en bedömning utförd av en tredje part
  • PRS egen uppskattning av att de brister den tredje parten hittade i sin bedömning har korrigerats enligt anvisningarna från den tredje parten.

Utlåtandet sågs senast över den 14 augusti 2023.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med den ovannämnda lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik).

Nedan anges de delar av innehållet som inte uppfyller kraven.

Icke tillgängligt innehåll

Användaren kan skriva ut de hämtade uppgifterna som filer i webbläsaren. Filerna som kan skrivas ut har följande tillgänglighetsbrister som beror på webbläsaren och eventuell skärmläsare:

  1. Tabeller i filer som kan skrivas ut sträcker sig över flera sidor: i skärmläsaren NVDA läses sådana tabellers kolumnrubriker lika många gånger som antalet sidor som tabellen omfattar.
  2. Metadata för filer som kan skrivas ut: det är inte möjligt att definiera metadata för de filer som kan skrivas ut i tjänsten (till exempel språket, rubriken eller namnet för filen samt bokmärken).

PRS kan inte rätta till de ovannämnda bristerna, eftersom de beror på skärm- eller webbläsarnas egenskaper.

Hur kan jag ge feedback om brister i tillgängligheten?

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på företagssökningen på ytj.fi, ge först feedback till oss på PRS. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. PRS feedbackgrupp svarar för handläggningen av feedbacken. Gå till blanketten för att lämna feedback om brister i tillgängligheten.

Om du inte är nöjd med svaret du får från PRS eller om du inte får ett svar alls inom 14 dagar, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland, som ansvarar för tillgänglighetstillsyn. Webbplatsen för RFV i Södra Finland ger mer information om hur du kan lämna in anmälan och hur ärendet handläggs.Öppnas i en ny flik

Kontaktinformation för Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i en ny flik
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

Utskriftsversion Uppdaterad 22.08.2023