Gå direkt till innehållet
Meny

Tillgänglighetsutlåtande: Årsredovisning

Patent- och registerstyrelsen (PRS) arbetar kontinuerligt för att förbättra tjänstens tillgänglighet. Vi uppdaterar det här utlåtandet allteftersom brister korrigeras.

PRS åtar sig att göra webbårsredovisningen tillgänglig i enlighet med lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019).Öppnas i en ny flik

Beredningen av tillgänglighetsutlåtandet

Det här utlåtandet bereddes den 14 september 2020. Utlåtandet baserar sig på

  • en bedömning utförd av en tredje part
  • PRS egen uppskattning av att största delen av de brister den tredje parten hittade i sin bedömning har korrigerats enligt anvisningarna från den tredje parten.

Utlåtandet sågs senast över den 23 januari 2024.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med den ovannämnda lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019). Nedan anges de delar av innehållet som inte uppfyller kraven.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet nedan är inte tillgängligt på grund av att följande innehåll eller funktioner ännu inte är förenliga med kraven (enligt WCAG-kriterierna), men bristerna kommer att korrigeras:

  1. (WCAG 1.4.4) Förstoring av endast text till 200 procent tar isär en del av elementen i tjänsten.
  2. (WCAG 1.3.1 tillgänglighet i allmänhet) I bilder och bildlänkar har en felaktig bestämning använts.

I årsredovisningarna 2018 - 2020 finns det icke tillgängligt innehåll också på följande sätt:

  1. (Tillgänglighet i allmänhet) Navigeringsstrukturen är inte logisk. Namnen på navigeringslänkarna och sidornas rubriker stämmer inte överens.
  2. (WCAG 1.4.5, 1.1.1) Det finns onödigt text i bildform.
  3. (WCAG 1.3.1, tillgänglighet i allmänhet) Sidornas rubrikstruktur är inte logisk. Namnen på navigeringslänkarna och målsidorna motsvarar inte varandra.
  4. (WCAG 1.1.1, 2.4.4) Vissa bildelement har inget textalternativ.
  5. (WCAG 1.1.1, 2.4.4) Infografiken har inga textalternativ.
  6. (WCAG 1.2.1) I årsberättelsen finns länkar till podcaster på prh.fi vilka saknar textalternativ.

PRS åtar sig att korrigera innehållet så att det blir tillgängligt under 2025.

Hur kan jag ge feedback om brister i tillgängligheten?

Om du upptäcker brister i tillgängligheten, ge först feedback till oss på PRS. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. PRS feedbackgrupp svarar för behandlingen av feedback. Gå till blanketten för att lämna feedback om brister i tillgängligheten.

Om du inte är nöjd med svaret du får från PRS eller om du inte får något svar alls inom 14 dagar, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland, som ansvarar för tillgänglighetstillsyn. Webbplatsen för RFV i Södra Finland ger mer information om hur du kan lämna in anmälan och hur ärendet handläggs.Öppnas i en ny flik

Kontaktinformation för Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillgänglighetskrav.fi Öppnas i en ny flik
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

Utskriftsversion Uppdaterad 24.01.2024