Gå direkt till innehållet
Meny

Tillgänglighetsutlåtande: Tidningar för industriellt rättsskydd

Patent- och registerstyrelsen (PRS) arbetar kontinuerligt för att förbättra tjänstens tillgänglighet. Vi uppdaterar det här utlåtandet allteftersom brister korrigeras.

PRH åtar sig att göra tjänsten Tidningar för industriellt rättsskydd tillgänglig i enlighet med lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019)Öppnas i en ny flik.

Beredningen av tillgänglighetsutlåtandet

Det här utlåtandet bereddes den 16 augusti 2022. Utlåtandet baserar sig på

  • en bedömning utförd av en tredje part PRS egen uppskattning av att största delen av de brister den tredje parten hittade i sin bedömning har korrigerats enligt anvisningarna från den tredje parten.

Utlåtandet sågs senast över 30 januari 2024.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med den ovannämnda lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019)Öppnas i en ny flik. Nedan anges de delar av innehållet som inte uppfyller kraven.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet nedan är inte tillgängligt på grund av bristande förenlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Följande innehåll eller funktioner är ännu inte förenliga med kraven (enligt WCAG-kriterierna), men vi utreder hur vi kan korrigera bristerna och gör korrigeringar i samband med vidareutveckling av tjänsten:

  1. (WCAG 1.3.1) Tabellen "Uppgifter om varumärken" omfattar en tom kolumnrubrikcell. Om cellen "Uppgifter om varumärken" är rubriken för båda kolumnerna, borde den specificeras att dela sig korrekt också i koden.
  2. (WCAG 1.3.1) Tabellen saknar definierade radrubriker. Detta betyder att när en skärmläsare flyttar sig från en uppgift till annan, till exempel mellan datum, hör användaren inte vad syftet med varje datum är.
  3. (WCAG 4.1.3) Skärmläsaranvändare borde få meddelanden om visuella ändringar i tjänsten. För tillfället förverkligas detta inte i fråga om sökfunktionen.
  4. I tjänsten har element med fokus en synlig fokusram, men den är inte så urskiljbar i alla webbläsare (en ljusblå ram mot en mörkblå bakgrund).

Hur kan jag ge feedback om brister i tillgängligheten?

Om du upptäcker brister i tillgängligheten, ge först feedback till oss på PRS. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. PRS feedbackgrupp svarar för behandlingen av feedback. Gå till blanketten för att lämna feedback om brister i tillgängligheten.

Om du inte är nöjd med svaret du får från PRS eller om du inte får något svar alls inom 14 dagar, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland, som ansvarar för tillgänglighetstillsyn. Webbplatsen för RFV i Södra Finland ger mer information om hur du kan lämna in anmälan och hur ärendet handläggs.Öppnas i en ny flik

Kontaktinformation för Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i en ny flik webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

Utskriftsversion Uppdaterad 30.01.2024