Gå direkt till innehållet
Meny

Tillgänglighetsutlåtande: Informationstjänsten Virre

Patent- och registerstyrelsen (PRS) arbetar kontinuerligt för att förbättra tjänstens tillgänglighet. Vi uppdaterar det här utlåtandet allteftersom brister korrigeras.

PRS åtar sig att göra tjänsten Virre tillgänglig i enlighet med lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik).

Beredningen av tillgänglighetsutlåtandet

Det här utlåtandet bereddes den 2 september 2020. Utlåtandet baserar sig på

 • en bedömning utförd av en tredje part
 • PRS egen uppskattning av att största delen av de brister den tredje parten hittade i sin bedömning har korrigerats enligt anvisningarna från den tredje parten.

Utlåtandet sågs senast över den 17 mars 2021.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med den ovannämnda lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik). Nedan anges de delar av innehållet som inte uppfyller kraven.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet nedan är inte tillgängligt på grund av bristande förenlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Följande innehåll eller funktioner är ännu inte förenliga med kraven (enligt WCAG-kriterierna), men bristerna kommer att korrigeras:

 1. (WCAG 1.1.1, 2.4.6) Textalternativen för bildlänkar och knappar är bristfälliga.
 2. (WCAG 1.3.1, 2.4.2) HTML-rubriknivåer har i de flesta fall använts på korrekt sätt, men på vissa sidor har nivåerna inte använts på ett logiskt eller beskrivande sätt.
 3. (WCAG 1.3.1, 2.4.1, 2.4.4) Alla områden på sidan har inte markerats i koden.
 4. (WCAG 1.3.1) Det finns flera tomma celler i tabellen. Med en skärmläsare kan Kontaktuppgifter inte urskiljas som en rubrik.
 5. (WCAG 1.3.1) I tabellerna visas inte sidans valda status till användare med skärmläsare.
 6. (WCAG 1.3.2) VoiceOver-skärmläsarens fokus flyttas till början av hela sidan, och användaren måste navigera genom sidan för att gå till sökresultaten.
 7. (WCAG 1.1.1, 1.3.1) Låsikonen har ingen alt-attribut. Existensen eller betydelsen av den gråa cellen förmedlas inte till användare med skärmläsare.
 8. (WCAG 2.4.7) I vissa element på webbplatsen förekommer det problem med synligt fokus.
 9. (WCAG 1.3.2) Anvisningarna om innehållet på skärmen läses för en skärmläsare först efter allt annat. Då händer det lätt att man inte märker dem.
 10. (WCAG 4.1.3) Responstexten är inte synlig tillräckligt länge så att användaren har tid läsa den och att den kan läsas högt med skärmläsaren.
 11. (WCAG 1.4.3, 1.4.11) Kontrasterna mellan text och bakgrund är bristfälliga.
 12. (WCAG 1.3.1, 3.3.2) Etikettstrukturen är bristfällig på sidan Utdrag, intyg och organisationsregler.
 13. (WCAG 1.3.5) I tjänsten finns det formulärfält för att samla in användarens personuppgifter, men deras exakta syfte har inte specificerats.
 14. (WCAG 1.3.1, 4.1.2) Listbox-elementet är varken tillgängligt eller lätt att använda.
 15. (Tillgänglighet i allmänhet) Alla felmeddelanden visas strukturellt i en egen lista med en punkt. I stället borde de vara i en enda lista.
 16. (WCAG: flera) PDF-dokumenten har ingen kodstruktur, och därför förmedlas innehållets semantiska struktur inte alls till skärmläsaren.
 17. (WCAG 2.4.6, 3.2.4, 4.1.2) Namn på knappen Logga in är bristfälligt.
 18. (WCAG 3.1.1) På sidorna Logga in, Glömt lösenord och Ändra lösenord har språket inte angetts.
 19. (WCAG 3.1.2) På sidan Logga in har språklänkarnas språk inte angetts.
 20. (WCAG 1.3.1) På sidan Logga in finns det efter logotyplänken en osynlig h4-rubrik "Kirjaudu" på finska.
 21. (WCAG 2.4.6, 3.1.2) På sidorna Logga in, Glömt lösenord och Ändra lösenord förekommer det brister när felmeddelanden läses med en skärmläsare.
 22. (WCAG 2.4.6, 3.1.2) I en (mobil)skärm med 320 pixlar finns det en menyknapp som verkar sakna innehåll på sidorna Glömt lösenord och Ändra lösenord.
 23. (WCAG 3.3.2) På sidan Glömt lösenord godkänns resultatet av en räkneoperation bara i siffror, men användaren får ingen information om det.
 24. (WCAG 2.4.2) På sidorna Logga in, Glömt lösenord och Ändra lösenord finns inga beskrivande och unika sidrubriker.

PRS åtar sig att korrigera innehållet så att det blir tillgängligt under 2021–2022.

Hur kan jag ge feedback om brister i tillgängligheten?

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på informationstjänsten Virre, ge först feedback till oss på PRS. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. PRS feedbackgrupp svarar för handläggningen av feedbacken. Gå till blanketten för att lämna feedback om brister i tillgängligheten.

Om du inte är nöjd med svaret du får från PRS eller om du inte får ett svar alls inom 14 dagar, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland, som ansvarar för tillgänglighetstillsyn. Webbplatsen för RFV i Södra Finland ger mer information om hur du kan lämna in anmälan och hur ärendet handläggs.Öppnas i en ny flik

Kontaktinformation för Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillgänglighetskrav.fiÖppnas i en ny flik
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

Utskriftsversion Uppdaterad 23.04.2021