Gå direkt till innehållet
Meny

Tillgänglighetsutlåtande: Webbplatsen prh.fi

Patent- och registerstyrelsen (PRS) arbetar kontinuerligt för att förbättra tjänstens tillgänglighet. Vi uppdaterar det här utlåtandet allteftersom brister korrigeras.

PRS åtar sig att göra webbplatsen prh.fi tillgänglig i enlighet med lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik).

Beredningen av tillgänglighetsutlåtandet

Det här tillgänglighetsutlåtandet har uppdaterats 26 maj 2023. Utlåtandet baserar sig på en bedömning utförd av en tredje part och PRS.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen prh.fi uppfyller inte alla tillgänglighetskrav (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik).

Icke-tillgängligt innehåll på webbplatsen prh.fi

Webbplatsen prh.fi har överförts till ett nytt system, det vill säga Abako Oy:s Stato Sigma. I samband med överföringen har Eficode Oy 17 oktober 2022 och 4 april 2023 utfört bedömningar för att kontrollera webbplatsens tillgänglighet. Abako har korrigerat de brister som har kommit fram i bedömningen av 17 oktober 2022. Abako kommer att korrigera de i bedömningen av 4 april 2023 framkomna bristerna före slutet av 2023.

Följande innehåll är inte förenligt med kraven (enligt WCAG-kriterierna):

 1. (WCAG 1.4.11) Kontrast med följande brist: Kontrastvärdet för sidhuvudet och kanterna i sökresultatsidans sökfält mot bakgrunden är tillräckligt i fokus men för lågt (1,8:1) i normalläge.
 2. (WCAG 1.1.1 och 2.4.4) Textalternativ med följande brist: En skärmläsare får ingen information om knapparna ”Öppnas i en ny flik” som används i samband med bildlänkar.
 3. (WCAG 1.3.1, 1.4.11 och 1.4.1) Framhävande av aktiva element med följande brister: Handelsregistret-länken har inte alltid en markering i koden på sidorna under Handelsregistret. I mobilmenyn (Android och iOS) har aktiva element inte markerats i koden. Alla länkar inne i dragspelsmenyn har felaktigt också en markering för ett automatiskt aktivt element. (Mac Safari skärmläsarprogrammet VoiceOver, Firefox i Windows-miljön med skärmläsarprogrammet NVDA)
 4. (WCAG 1.3.1) Rubriker som inte har markerats som rubriker: Rubriken på sidan ”Beställ våra meddelanden till din e-post” och rubriken ”Hur kan jag ändra eller annullera min beställning?” på samma sida.
 5. (WCAG 4.1.1) Kvaliteten på HTML-koden: Fel och varningar om de inte är validatorns feltolkningar.
 6. (WCAG 1.3.1 och 2.4.3) Sidbyte med följande brist: Vid byte av sida i huvudmenyn, får de som använder skärmläsaren VoiceOver ingen information om sidbytet eftersom fokus stannar i länken.
 7. (WCAG 1.3.5, 1.4.1, 3.3.1 och 4.1.3) Blankettelement med följande brister: Fält som begär användarens uppgifter: Autocomplete="given-name" och autocomplete="family-name" samt felmeddelanden läggs till Emaileri: Felaktiga fält har inte markerats på något sätt. Felmeddelandets innehåll är inte beskrivande. Felmeddelandena har inte kopplats till de felaktiga fälten i koden på något visuellt sätt.
 8. (WCAG 1.3.1, 2.4.6, 3.3.2 och 4.1.2) Mobilt gränssnitt med följande brister: Textalternativet för PRH-logotypen i sidhuvudet saknar uppgift om till vilken framsida den leder. Pilknapparna för länkarna på framsidan läses separat i mobilen men de har inget textalternativ. En etikett (label) läggs till för söktextfältet. Länkar och dragspelsknappar separeras från varandra i hamburger- och mobilmenyn så att det är möjligt för användaren att endast använda någondera funktionen om hen så önskar. Uppgiften om elementets läge (öppet/stängt) raderas från länkarna som inte har en undermeny.
 9. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 4.1.2, 4.1.3 och 2.4.3) Sökning och sökresultat med följande brister: Skärmläsaranvändare får ingen information om laddning av sökning eftersom fokus stannar i sökknappen vid sökningen på sökresultatsidan (korrigerats i sidhuvudet). När det på sökresultatsidan byts sida i sidoelementet för olika avsnitt, går såväl den visuella fokusen som tangentbords- och skärmläsarfokusen till söktextfältet i hela sidans överkant, fastän den borde gå till början av den valda punkten, exempelvis till början av sida 2 för Blanketter.
 10. (WCAG 4.1.2) Sidnavigering med följande brister: Med NVDA sker åtkomsten till både länkar och knappar separat men vid länkar läses också knappars aria-label (borde inte läsas) medan knappar saknar uppgift om hur de hänför sig till länkar (tilläggs).
 11. (WCAG 1.3.5 och 3.3.1) Blanketten för kundfeedback med följande brister: Syftet för alla fält har inte specificerats: Fälten ”Min e-postadress” och ”Mitt telefonnummer”. De felaktiga fälten har inte markerats visuellt eller i koden, fokusen förs till början av det första felaktiga fältet.

Icke-tillgängligt innehåll i filer till vilka det finns länkar på webbplatsen prh.fi

PRS åtar sig att korrigera de av PRS producerade och upprätthållna filerna så att de blir tillgängliga 2024.

Följande innehåll är ännu inte förenligt med kraven (enligt WCAG-kriterierna) i de kontorsprogramfiler (Word, pdf, Excel och PowerPoint) och podcast-filer till vilka det finns länkar på webbplatsen:

 1. (WCAG 1.2.1) Podcast-filerna saknar textalternativ.
 2. (WCAG 1.3.1) Uppbyggnaden av vissa filer lagrade som pdf-filer har inte specificerats som pdf-filformat.
 3. (WCAG 1.3.2) En logisk läsordning kan inte tydliggöras automatiskt i alla filer.
 4. (WCAG 1.4.3) Kontrastvärdet för den visuella presentationen av text i form av bild är mindre än 4,5:1 i vissa filer.
 5. (WCAG 2.1.1) Vissa filer kan inte hanteras med enbart tangentbordet.
 6. (WCAG 2.4.2) Vissa filer saknar en beskrivande rubrik.
 7. (WCAG 2.4.3) Fokusordning har inte markerats i alla filer.
 8. (WCAG 2.4.4) Vissa filer saknar fungerande länkar.
 9. (WCAG 2.4.6) Obligatoriska fält är inte markerade i alla filer.
 10. (WCAG 4.1.1) Vissa pdf-bilagor är inte förenliga med standarden PDF/UA.

Ansvaret för de filer och delar av en fil som andra parter har producerat ligger på parterna i fråga. Sådana filer finns bland annat på sidan Planering och uppföljning av verksamhet.

Innehåll och/eller funktionaliteter på webbplatsen prh.fi som lagstiftningen inte gäller

Följande innehåll och/eller funktionaliteter är inte tillgängliga eftersom de inte omfattas av den tillämpliga lagstiftningen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik):

 1. Kontorsprogramfiler (Word, pdf, Excel och PowerPoint) som publicerats före 23 september 2018.
 2. Video- och ljudinspelningar som publicerats före 23 september 2020.
 3. Videoinnehåll som publicerats på PRS Youtube-kanal före 23 september 2020. Videoinnehållet saknar undertext och/eller syntolkning.

Hur kan jag ge feedback om brister i tillgängligheten?

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på vår webbplats prh.fi, ge först feedback till oss på PRS. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. PRS feedbackgrupp svarar för handläggningen av feedbacken. Gå till blanketten för att lämna feedback om brister i tillgängligheten.

Om du inte är nöjd med svaret du får från PRS eller om du inte får ett svar alls inom 14 dagar, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland, som ansvarar för tillgänglighetstillsyn. Webbplatsen för RFV i Södra Finland ger mer information om hur du kan lämna in anmälan och hur ärendet handläggs.Öppnas i en ny flik

Kontaktinformation för Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i en ny flik
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

Utskriftsversion Uppdaterad 12.06.2023