Tillgänglighetsutlåtande: Webbplatsen prh.fi

Patent- och registerstyrelsen (PRS) arbetar kontinuerligt för att förbättra tjänstens tillgänglighet. Vi uppdaterar det här utlåtandet allteftersom brister korrigeras.

PRS åtar sig att göra webbplatsen prh.fi tillgänglig i enlighet med lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019).

Beredningen av tillgänglighetsutlåtandet

Det här tillgänglighetsutlåtandet bereddes den 4 september 2020. Utlåtandet baserar sig på en bedömning utförd av en tredje part och PRS.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi införde 14 april 2021 en förfrågan om samtycke till användning av kakor. Tillgängligheten av förfrågan granskas och eventuella korrigeringar görs under 2021.

Webbplatsen prh.fi uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019).

Icke-tillgängligt innehåll på webbplatsen prh.fi

Följande innehåll är ännu inte förenligt med kraven (enligt WCAG-kriterierna):

 1. (WCAG 1.3.2) Förteckningselementen är inte logiskt uppbyggda på alla webbsidor.
 2. (WCAG 1.4.3) Kontrastvärdet för den visuella presentationen av text i form av bild är mindre än 4,5:1 i vissa bilder som publicerats på webbplatsen.
 3. (WCAG 2.4.5) Allt innehåll visas inte i webbplatsens interna sökning.
 4. (WCAG 3.1.2) Textavsnitt på främmande språk kan inte specificeras med lang-attribut i webbplatsens sidbrytningsprogram.

PRS åtar sig att korrigera webbplatsen så att den blir tillgänglig 2020–2025.

Icke-tillgängligt innehåll i filer till vilka det finns länkar på webbplatsen prh.fi

Följande innehåll är ännu inte förenligt med kraven (enligt WCAG-kriterierna) i de kontorsprogramfiler (Word, pdf, Excel och PowerPoint) och podcast-filer till vilka det finns länkar på webbplatsen:

 1. (WCAG 1.2.1) Podcast-filerna saknar textalternativ.
 2. (WCAG 1.3.1) Uppbyggnaden av vissa filer lagrade som pdf-filer har inte specificerats som pdf-filformat.
 3. (WCAG 1.3.2) En logisk läsordning kan inte tydliggöras automatiskt i alla filer.
 4. (WCAG 1.4.3) Kontrastvärdet för den visuella presentationen av text i form av bild är mindre än 4,5:1 i vissa filer.
 5. (WCAG 2.1.1) Vissa filer kan inte hanteras med enbart tangentbordet.
 6. (WCAG 2.4.2) Vissa filer saknar en beskrivande rubrik.
 7. (WCAG 2.4.3) Fokusordning har inte markerats i alla filer.
 8. (WCAG 2.4.4) Vissa filer saknar fungerande länkar.
 9. (WCAG 2.4.6) Obligatoriska fält är inte markerade i alla filer.
 10. (WCAG 4.1.1) Vissa pdf-bilagor är inte förenliga med standarden PDF/UA.

PRS åtar sig att korrigera de av PRS producerade och upprätthållna filerna så att de blir tillgängliga 2020–2030.

Ansvaret för de filer och delar av en fil som andra parter har producerat ligger på parterna i fråga. Sådana filer finns bland annat på sidan Planering och uppföljning av verksamhet.

Innehåll och/eller funktionaliteter på webbplatsen prh.fi som lagstiftningen inte gäller

Följande innehåll och/eller funktionaliteter är inte tillgängliga eftersom de inte omfattas av den tillämpliga lagstiftningen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019):

 1. Kontorsprogramfiler (Word, pdf, Excel och PowerPoint) som publicerats före 23 september 2018.
 2. Video- och ljudinspelningar som publicerats före 23 september 2020.
 3. Videoinnehåll som publicerats på PRS Youtube-kanal före 23 september 2020. Videoinnehållet saknar undertext och/eller syntolkning.

Hur kan jag ge feedback om brister i tillgängligheten?

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på vår webbplats prh.fi, ge först feedback till oss på PRS. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. PRS feedbackgrupp svarar för handläggningen av feedbacken. Gå till blanketten för att lämna feedback om brister i tillgängligheten.

Om du inte är nöjd med svaret du får från PRS eller om du inte får ett svar alls inom 14 dagar, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland, som ansvarar för tillgänglighetstillsyn. Webbplatsen för RFV i Södra Finland ger mer information om hur du kan lämna in anmälan och hur ärendet handläggs.

Kontaktinformation för Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

Utskriftsversion
Uppdaterad 26.05.2021