Gå direkt till innehållet
Meny

Meddelande om bristfälligheter i revisionsberättelsen

Den revisionsberättelse daterad den 14 augusti 2017 som GR Sirkka Juslin lämnat och som gäller revision av Sinkko Finland Oy:s räkenskapsperiod 1 april 2016 - 31 mars 2017, är felaktig på det sätt som anges i revisionsnämndens beslut den 17 april 2018 (PRH/3279/10000/2017).

Utskriftsversion Uppdaterad 03.10.2019