Gå direkt till innehållet
Meny

CGR-examen förutsätter högre högskoleexamen

Du får ansöka om tillstånd att delta i CGR-examen om du avlagt högre högskoleexamen. Högre högskoleexamen ska vara avlagd före examensprovet.

Högre högskoleexamina är till exempel

  • ekonomie magisterexamen
  • magisterexamen i förvaltningsvetenskaper
  • tradenom (högre YH-examen).

Om högskoleexamina bestäms i universitetslagen (558/2009) och de förordningar som getts med stöd av den.

Examen som avlagts utomlands

Om du har avlagt examen utomlands måste du påvisa att din examen motsvarar en högskoleexamen som avläggs i Finland.

Utbildningsstyrelsen fattar beslut om erkännande av högskoleexamen som avlagts utomlands. Beslutet är avgiftsbelagt och ansökan om beslut ska göras hos Utbildningsstyrelsen. Läs mer om beslutet om erkännande på Utbildningsstyrelsens webbplats. Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 10.02.2022