Gå direkt till innehållet
Meny

Praktisk erfarenhet som krav för GR-examen

Av dig som ansöker om tillstånd att delta i GR-examen krävs minst två års praktisk erfarenhet av uppgifter inom revision och redovisning. Den praktiska erfarenheten måste vara förvärvad senast vid tidpunkten för examen.

Före godkännandet som GR-revisor ska den praktiska erfarenheten uppgå till minst tre år.Erfarenheten ska huvudsakligen ha förvärvats under de senaste tio åren. (Se även den alternativa leden till examen).

Erfarenheten påvisas med ett intyg av arbetsgivaren.

Erfarenhet av revision

För att erhålla den erfarenhet som krävs för att få tillstånd att delta i GR-examen behövs minst två års erfarenhet av revision av bokslut eller koncernbokslut eller av granskning av motsvarande ekonomiska kalkyler, som förvärvats

  • under ledning av en revisor eller
  • under ledning av en person som godkänts i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt lagstiftning som motsvarar kraven i rådets åttonde bolagsrättsliga direktiv (84/253/EEG) eller
  • under ledning av en godkänd person som uppfyller motsvarande krav i någon annan stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, under högst två av de tre år som krävs.

Före godkännandet som GR-revisor ska den praktiska erfarenheten uppgå till minst tre år.

Om den som ansöker om tillstånd att få delta i GR-examen inte uppfyller kravet på praktisk erfarenhet av revision, kan högst ett år av den praktiska erfarenhet som krävs bestå av erfarenhet

  • som intern revisor
  • som skatteinspektör
  • som stadsrevisor
  • av andra uppgifter vid statens revisionsverk än revisionsuppgifter eller
  • av andra motsvarande uppgifter.

Erfarenhet på deltid

Också erfarenhet från ett deltidsarbete räknas som tillräcklig praktisk erfarenhet, om erfarenheten till sin längd motsvarar minst två års heltidsarbete i liknande uppgifter.

Deltidsarbetet omräknas till att motsvara heltidsarbete. Vid omräkningen räknar man med att ett heltidsarbete omfattar 161,25 gjorda arbetstimmar i månaden (21,5 dagar à 7,5 timmar).

Utskriftsversion Uppdaterad 10.02.2022