Gå direkt till innehållet
Meny

Kvalitetsgranskningar av revisorer

Kvalitetsgranskningarna av revisorer går ut på att bedöma kvaliteten på revisionsarbetet i enskilda uppdrag. Vi förordnar GR-, CGR-, OFGR- och OFR-revisorer till kvalitetsgranskning med minst tre eller sex års mellanrum.

Vi ber revisorn om ett eller flera uppdrag för kvalitetsgranskning och förhandsinformation om uppdraget. Kvalitetsgranskningen genomförs enligt PRS revisionstillsyns granskningsprogram.

Kvalitetsgranskningen avslutas med att vi fattar beslut om kvalitetsgranskningens resultat och om de åtgärder som kvalitetsgranskningen ger anledning till.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.06.2019