Gå direkt till innehållet
Meny

Övrig verksamhet

Marknadsuppföljning

Övervakning av revisionsmarknaden är ett lagstadgat uppdrag för PRS revisionstillsyn. Uppdraget grundar sig på artikel 27 i EU:s revisionsförordning (PIE-förordning). På EU-nivå är syftet med utredningen om revisionsmarknaden att på nationellt plan samla in uppgifter om revisorer och revisionsmarknaden och skapa en gemensam EU-databas över uppgifterna. Det är EU-kommissionens uppdrag att sammanföra uppgifterna från EU-ländernas nationella myndigheter till en rapport på EU-nivå. Kommissionen skickar de nationella rapporterna också till vissa andra EU-myndigheter. CEAOB samordnar marknadsuppföljningen tillsammans med kommissionen. PRS revisionstillsyn deltog i övervakningen av revisionsmarknaden som medlem i CEAOB:s Market Monitoring-arbetsgrupp.

I slutet av 2021 började revisionstillsynen genomföra sin andra omfattande enkät till finländska revisionskommittéer i PIE-sammanslutningar. Den här gången genomförs enkäten som urval. Insamlingen av uppgifter om revisionskommittéernas verksamhet med hjälp av enkäten fortsätter 2022. Resultaten samlas ihop i en rapport som samordnas av CEAOB och gäller verksamheten av revisionskommittéer inom EU.

Samarbete med universitet

PRS revisionstillsyn fortsatte att bidra med information och hjälp till vissa revisionsforskningsprojekt som genomfördes av universitetsforskare på doktorsnivå.

Myndighetssamarbete

Tjänsteinnehavare på PRS hade kontakt med tjänsteinnehavare på Finansinspektionen för att övervaka revisionskommittéernas verksamhet i PIE-sammanslutningar och för att utbyta information för tillsyn över revisorer i PIE-sammanslutningar.

PRS revisionstillsyn samarbetade också aktivt med tjänsteinnehavare på arbets- och näringsministeriet, med Finlands Revisorer rf och till exempel med konkursombudsmannens byrå i ärenden som gäller revisionsbranschen och tillsyn över revision.

PRS revisionstillsyn var också med i den nationella myndighetssamarbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Samarbetsgruppen sammanträdde sex gånger under 2021 och fortsätter sin verksamhet 2022.

Utskriftsversion Uppdaterad 22.03.2022