Gå direkt till innehållet
Meny

Publikationer

Audit Committee Event September 20 2019

Presentations from the Audit Committee Event (pdf, 1.9 MB)

Uppföljning av revisionsberättelserna för börsnoterade bolag 2016-2018

År 2017 redde vi ut vilka särskilt betydelsefulla områden revisorerna för börsnoterade bolag rapporterade om i de första nya revisionsberättelserna. År 2018 följde vi hurdana ändringar som skett i rapporteringen av särskilt betydelsefulla områden jämfört med förra året. Nu har vi följt hurdana ändringar som skett i rapporteringen av särskilt betydelsefulla områden jämfört med de två föregående åren.

Uppföljning av revisionsberättelserna för börsnoterade bolag (pdf, 0.3 MB)

Sammanfattning om revisionskvalitetsdagarna 2018

År 2018 anordnade vi två revisionskvalitetsdagar: den 7 september och den 23 november. Nedan följer en sammanfattning av de ämnen som behandlades under revisionskvalitetsdagarna och de diskussioner som uppstod kring ämnena. Ämnena som behandlades var i stort sett desamma vid båda evenemangen.

Revisionskvalitetsdagarna hösten 2018 - sammanfattning (pdf, 0.3 MB)

Årsrapport om kvalitetsgranskningar 2018

Revisionstillsynenvid Patent- och registerstyrelsen (PRS) har publicerat sin årsrapportom kvalitetsgranskningarna 2018. Rapporten redogör för resultaten och deviktigaste observationerna.

Årsrapport om kvalitetsgranskningar 2018 (pdf, 0.8 MB)

Riskbedömning av bekämpningen av penningtvätt och av finansiering av terrorism

PRS revisionstillsyn har utarbetat detta dokument som en sådan övervakarspecifik riskbedömning som avses i 2 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017, lagen om penningtvätt). Riskbedömning av bekämpningen av penningtvätt och av finansiering av terrorism (pdf, 57.1 KB)

Årsrapport om undersökningsärenden

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har publicerat revisionstillsynens årsrapport om undersökningsärenden och lagenlighetsövervakning för 2017 och 2018. I årsrapporten redogör vi för iakttagelser och slutsatser beträffande undersökningsärenden. Dessutom granskar vi de förändringar som iakttagits i fråga om undersökningsärenden.

De nyaste årsrapporterna om undersökningsärenden finns att läsa här.

Äldre årsrapporter:

Årsrapport om undersökningsärenden 2018 (pdf, 0.2 MB)

Årsrapport om undersökningsärenden och lagenlighetsövervakning 2017 (pdf, 0.2 MB)

Uppföljning av revisionsberättelserna för börsnoterade bolag

År 2017 redde revisionstillsynen ut hurdana särskilt betydelsefulla områden revisorerna för börsnoterade bolag rapporterade om i de första nya revisionsberättelserna. Läs mer i utredningen 2017 (på finska).Öppnas i en ny flik

Nu har vi följt upp hurdana ändringar som har skett i rapporteringen av särskilt betydelsefulla områden jämfört med förra året. Dessutom har vi gått igenom de ändringar som gäller revisionsberättelserna av börsnoterade bolag för räkenskapsperioder som började den 17 juni 2016 eller senare.
Uppföljning av revisionsberättelserna för börsnoterade bolag (pdf, 0.4 MB)

Årsrapport om kvalitetgranskning

Revisionstillsynen vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) har publicerat sin årsrapport om kvalitetsgranskningarna 2017. Rapporten redogör för resultaten och de viktigaste observationerna.

Årsrapport om kvalitetsgranskningar 2017 (pdf, 0.2 MB)

Marknadsuppföljning

PRS är enligt EU:s bestämmelser skyldig att följa upp marknaden inom revisionsbranschen och samla in nationella uppföljningsrapporter till en databas på EU-nivå. Till PRS första rapport har vi samlat in basuppgifter som gäller den nationella marknaden:

Marknadsuppföljningsrapport 2019 (pdf, 0.3 MB)

Marknadsuppföljningsrapport 2015 (pdf, 0.3 MB)

Arbetsplan

Revisionstillsynen ska årligen före utgången av november månad offentliggöra en arbetsplan för det kommande året.

De nyaste arbetsplanerna

Arbetsplan för revisionstillsynen 2019 (pdf, 0.3 MB)Arbetsplan för revisionstillsynen 2018 (pdf, 0.2 MB)

Verksamhetsberättelse

Revisionstillsynen ska årligen före utgången av mars månad offentliggöra en berättelse över sin verksamhet.

De nyaste verksamhetsberättelserna

Berättelse över verksamheten 2018 (pdf, 0.5 MB)

Berättelse över verksamheten 2017 (pdf, 0.4 MB)

Berättelse över verksamheten 2016 (pdf, 0.3 MB)

Artiklar

Artiklar om godkännande och tillsyn av revisorer.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande om varningen till CGR-revisor

Informationsmötet om revisionsnämndens senaste avgörandepraxis den 3 mars 2022

Presentation på finska från revisionstillsynens informationsmöte den 3 mars 2022 om revisionsnämndens senaste avgörandepraxis (pdf, 1.4 MB)

Informationsmötet "Aktuellt om penningtvättslagen för revisorer" den 30 augusti 2022

Presentation på finska från PRS informationsmöte den 30 augusti 2022"Aktuellt om penningstvättslagen för revisorer" (pdf, 0.9 MB)

Informationsmötet om revisionsnämndens senaste avgörandepraxis den 27 september 2022

Presentation på finska från revisionstillsynens informationsmöte den 27 september 2022 om revisionsnämndens senaste avgörandepraxis (pdf, 1.5 MB)

Informationsmötet om "Påföljder enligt 10 kap. i revisionslagen (RL) och avstående från påföljder" den 25 oktober 2022

Presentation på finska från revisionstillsynens informationsmöte den 25 oktober 2022 om ”Påföljder enligt 10 kap. i revisionslagen (RL) och avstående från påföljder”. (pdf, 0.9 MB)

Informationsmötet om "Revisorns övriga verksamhet och god revisionssed" den 22 november 2022

Presentation på finska från revisionstillsynens informationsmöte den 22 november 2022 om "Revisorns övriga verksamhet och god revisionssed". (pdf, 708.6 kt)

Informationsmötet om "Aktuellt för OFGR-revisorer” den 19 december 2022

Presentation på finska från revisionstillsynens informationsmöte den 22 november 2022 om "Aktuellt för OFGR-revisorer." (pdf, 679.6 kt)

Presentation på finska från revisionstillsynens informationsmöte den 22 november 2022 om "Vad som ska beaktas i kommunernas och välfärdsområdenas revision för 2022" (pdf, 340.1 kt)

Informationsmötet om "Handläggningen av tillsynsuppgifter 2022” den 17 januari 2023

Presentation på finska från revisionstillsynens informationsmöte den 17 januari 2023 om "Handläggningen av tillsynsuppgifter 2022". (pdf, 317.7 kt)

Informationsmötet om "Aktuellt om penningstvättslagen för revisorer" den 7 mars 2023

‍Presentation på finska från PRS informationsmöte den 7 mars 2023 "Aktuellt om penningstvättslagen för revisorer". (pdf, 307.4 kB)

Informationsmötet om "Att inleda ett undersökningsärende, handläggningen vid PRS revisionstillsyn och att påföra en påföljd i revisionsnämnden" den 18 april 2023

Presentation på finska från revisionstillsynens informationsmöte den 18 april 2023 om "Att inleda ett undersökningsärende, handläggningen vid PRS revisionstillsyn och att påföra en påföljd i revisionsnämnden". (pdf, 328.5 kt)

Informationsmötet om "Anvisningar för att fylla i revisorers anmälan om tillsynsuppgifter” den 29 augusti 2023

Presentation på finska från revisionstillsynens informationsmöte den 29 augusti 2023 om "Anvisningar för att fylla i revisorers anmälan om tillsynsuppgifter". (pdf, 644.4 kt)

Informationsmötet om revisionsnämndens senaste avgörandepraxis den 16 maj 2024

Utskriftsversion Uppdaterad 24.05.2024