Gå direkt till innehållet
Meny

Övriga lagstadgade uppdrag

PRS revisionstillsyn behandlade redogörelser som sammanslutningar och stiftelser lämnat in med stöd av 2 kap. 9 § i revisionslagen om entledigande av revisor under mandatperioden och revisorers redogörelser för sin avgång från revisorsuppdraget under mandatperioden. Antalet mottagna redogörelser var 82.

PRS revisionstillsyn behandlade 4 anmälningar (2020: 2) som lämnats in med stöd av 2 kap. 8 § i revisionslagen om att en sammanslutning inte haft en sådan revisor som bestämmelserna förutsätter och som uppfyller behörighetsvillkoren. I ett fall ledde anmälningarna till att en revisor förordnades för sammanslutningen.

Enligt EU:s revisionsförordning kan revisionstillsynen bevilja avvikelser från högsta arvodet för annat än revision (Artikel 4.2). PRS fick sex ansökningar om beviljande av avvikelse för att överskrida högsta arvodet för annat än revision av särskilda skäl. Revisionstillsynen godkände ansökningarna på de villkor som anges i besluten.

Utskriftsversion Uppdaterad 23.03.2022