Kvalitetsgranskningar av revisionssammanslutningar

Patent- och registerstyrelsens revisionstillsyn (PRS) utför med tre års mellanrum kvalitetsgranskningar av revisionssammanslutningar (sammanslutningar) som granskar sammanslutningar av allmänt intresse (PIE-sammanslutningar). Vid kvalitetsgranskningarna bedömer vi om sammanslutningarnas interna kvalitetskontrollsystem uppfyller kraven i revisionslagen och EU-revisionsförordningen. Vi utvärderar strukturen i sammanslutningens kvalitetskontrollsystem och testar systemets funktion.

Med en sammanslutnings kvalitetskontrollsystem avses de verksamhetsprinciper och förfaringssätt som man tagit fram för att säkerställa kvaliteten på verksamheten.

Utskriftsversion
Uppdaterad 23.03.2022