Gå direkt till innehållet
Meny

Kvalitetsgranskningar av revisorer

Vi utför kvalitetsgranskningar av enskilda revisorer på riskbasis eller vart tredje år om revisorn granskar PIE-sammanslutningar. Vi utför kvalitetsgranskningar av revisorer i sammanslutningar även under de år då sammanslutningens kvalitetskontrollsystem inte testas.

Under åren 2016–2018 har 30 PIE-revisionsuppdrag gåtts igenom i kvalitetsgranskningen.

Slutsatser från kvalitetsgranskningarna

PRS revisionstillsyns slutsats om kvalitetsgranskningen av revisorer är att

 • kvalitetskraven uppfylls eller att

 • kvalitetskraven inte uppfylls.


Under 2016 ingick granskningarna av PIE-revisionsuppdrag i granskningen av kvalitetskontroll-systemen och inga separata slutsatser gavs utifrån dem.

Under 2017–2018 fick 16 revisorer på basis av revisionsarbetet i kvalitetsgranskade PIE-uppdrag slutsatsen att kvalitetskraven på revisionsarbetet uppfylls. I fråga om fyra revisorer fortsätter kvalitetsgranskningen med en ny omgång.

Observationer om PIE-revisionsuppdrag

PRS revisionstillsyn gick igenom 30 PIE-revisionsuppdrag vid kvalitetsgranskningen. I dessa gjordes observationer bland annat rörande följande ämnesområden:

 • uppdragsknuten kvalitetskontroll

 • granskning av omsättning

 • dokumentering

 • granskning av memorialverifikat

 • fastställande av väsentlighet

 • genomgång av uppdrag

 • granskningsåtgärder i processen för upprättande av bokslut

 • granskning av omsättningstillgångar

 • granskning av koncernbokslut

 • kontrollbaserad granskning och testning av kontroller

 • granskning av finansiella intäkter och kostnader

 • kommunikation med ledningen och förvaltningsorganen

 • granskning av närståendeärenden.Utskriftsversion Uppdaterad 23.03.2022