Dags för stiftelser att lämna in sin årsrapport till PRS

Vad är stiftelseregistret?

Patent- och registerstyrelsen (PRS) för stiftelseregistret. För närvarande finns det cirka 2 700 registrerade stiftelser i registret. En registrerad stiftelse är en självständig juridisk person.

Information om stiftelser, såsom stiftelsers registerutdrag, stadgar och bokslut får du enkelt i informationstjänsten Virre.

Hur övervakas stiftelser?

PRS övervakar att stiftelsernas verksamhet bedrivs med iakttagande av stiftelselagen och bestämmelserna i stiftelsens stadgar. Läs mer.

Hur påverkar lagen stiftelsernas verksamhet?

Läs mer om övergångsperioden i frågor och svar.

Aktuellt

Stiftelselagen trädde i kraft den 1 december 2015

Den gällande stiftelselagen skapar klarhet i ställningen för stiftelser med fortlöpande finansiering och verksamhetsstiftelser, samtidigt som den framhäver stiftelsernas allmänt nyttiga ändamål, ökar öppenheten och bidrar till förhindrandet av att stiftelsernas närståendekretsar ges ogrundade fördelar. I lagen finns också bestämmelser om förfaranden som inte reglerats tidigare.