Ändra stiftelsens adress- och kontaktuppgifter

Anmäl ändringar av adress- och kontaktuppgifter på blankett Y4.

Anmälan är avgiftsfri. Skicka blanketten till den adress som anges på första sidan i blanketten.

Blankett Y4 undertecknas av någon av styrelseledamöterna eller av en person som styrelsen har befullmäktigat. Om den befullmäktigade undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.04.2019