För sökande

Med ett varumärke kan du särskilja dina produkter och tjänster från andras motsvarande produkter och tjänster. Varumärket är också en tillgång i ditt företag, och därför är det en god idé att skydda det genom registrering. Du kan sälja, pantsätta eller licensiera ditt varumärke.

Ett varumärke kan till exempel bestå av

  • ett eller flera ord
  • en figur
  • en slogan
  • ett ljudmärke eller
  • en kombination av dessa.

Läs mer om varumärken.

Du söker registrering av varumärke hos Patent- och registerstyrelsen (PRS). Innan du lämnar in din ansökan rekommenderar vi att du går igenom kraven för registrering och kontrollerar i databaser att det inte finns tidigare märken eller firmor, det vill säga företagsnamn, som utgör hinder mot registreringen. Du kan förnya varumärkesregistreringen med tio års mellanrum.

Utskriftsversion
Uppdaterad 21.12.2016