För sökande

Med ett varumärke kan du särskilja dina produkter och tjänster från andras motsvarande produkter och tjänster. Varumärket är en tillgång i ditt företag, och därför är det en god idé att skydda det genom registrering.

Du söker registrering av ett finländskt varumärke hos Patent- och registerstyrelsen (PRS). Innan du lämnar in din ansökan rekommenderar vi att du tar reda på om ditt varumärke kan registreras.

Utskriftsversion
Uppdaterad 28.09.2018