Gå direkt till innehållet
Meny

Krav för registrering av varumärke

För att ett varumärke ska kunna registreras måste det uppfylla följande krav:

Olika hinder för registrering

Hinder för registrering av varumärke delas in i absoluta och relativa hinder.

Absoluta hinder innebär att registrering inte kan godkännas om det föreligger ett sådant hinder, till exempel om märket saknar särskiljningsförmåga eller strider mot god sed.

Relativa hinder, såsom risk för förväxling, kan däremot undanröjas. Det är möjligt exempelvis om innehavaren av det varumärke som utgör hinder ger sitt samtycke till registreringen. Lämna in samtycket till Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Även andra omständigheter kan utgöra hinder för varumärkesregistreringen. Läs mer om andra registreringshinder.


Utskriftsversion Uppdaterad 03.06.2021