Gå direkt till innehållet
Meny

Statistik över antalen patentansökningar efter landskap: Antalen ansökningar ökade mest i Nyland och Österbotten

Bilden visar antalen nationella patentansökningar som lämnades in till PRS i olika landskap år 2021. Klicka på bilden för att se den i större format. (Bild: PRS)
År 2021 tog Patent- och registerstyrelsen (PRS) emot sammanlagt 1 662 nationella patentansökningar, vilket är 23 stycken färre än året innan.

Flest ansökningar lämnades in i Nyland: 1 014 stycken. Antalet är sju procent fler än året innan (949 stycken).

Antalet ansökningar som PRS tog emot från övriga landskap är sammanlagt 540 stycken, vilket i sin tur minskade med 15 procent jämfört med motsvarande period i fjol (639 stycken).

Nyland följs av Birkaland med 109 (119) ansökningar, Egentliga Finland med 77 (74) ansökningar och Norra Österbotten med 68 (94) ansökningar.

Antalet ansökningar ökade betydligt i Österbotten där antalet inlämnade ansökningar var 26 stycken (14).

Se statistiktabellen över nationella patentansökningar till PRS landskapsvis.

Statistik på PRS webbplats

På vår webbplats hittar du bland annat följande statistik:

  • nationella patentansökningar till PRS månadsvis
  • nationella patentansökningar till PRS landskapsvis
  • patent beviljade i Finland
  • europeiska patent validerade i Finland
  • inhemska företag med största antalet patentansökningar
  • antalet inhemska och utländska sökanden.

Läs mer om statistik över patent.

Om patent

Patent är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Med detta avses yrkesmässigt utnyttjande, såsom tillverkning, försäljning, användning och import av en produkt.
I Finland söks patent hos PRS. Utöver nationella patent, det vill säga patent som är i kraft endast i Finland, handlägger PRS internationella patentansökningar. Läs mer om patent.

För mer information kontakta:
Olli Sievänen
Ledande rådgivningsingenjör
Patent- och registerstyrelsen
Tfn mån–fre 029 509 5438

Utskriftsversion Uppdaterad 06.02.2022