Gå direkt till innehållet
Meny

Statistik över patent: Antalet ansökningar från Nyland och övriga landskap minskade med 14 respektive 12 procent från förra året

Bilden visar antalen nationella patentansökningar som lämnades in till PRS i olika landskap i januari–augusti 2022. Klicka på bilden för att se den i större format. (Bild: PRS)
I januari–augusti i år tog Patent- och registerstyrelsen (PRS) emot sammanlagt 931 nationella patentansökningar, vilket är 164 stycken färre jämfört med motsvarande period i fjol.

Flest ansökningar lämnades in i Nyland: 561 stycken. Antalet minskade med 14 procent jämfört med motsvarande period i fjol (649 stycken).

Antalet ansökningar som PRS tog emot från övriga landskap är sammanlagt 318 stycken, vilket minskade med 12 procent jämfört med motsvarande period i fjol (363 stycken).

Nyland följs av Birkaland med 49 (71) ansökningar, Egentliga Finland med 46 (60) ansökningar och Norra Savolax med 40 (19) ansökningar.

I statistiken bestäms landskapet enligt den hemvist eller adress som angetts för den första sökanden i ansökan.

Se statistiken över nationella patentansökningar till PRS landskapsvis på prh.fi.

Statistik på PRS webplats

På vår webbplats hittar du bland annat följande statistik:

  • nationella patentansökningar till PRS månadsvis
  • nationella patentansökningar till PRS landskapsvis
  • patent beviljade i Finland
  • europeiska patent validerade i Finland
  • inhemska företag med största antalet patentansökningar
  • antalet inhemska och utländska sökanden.

Läs mer om statistik över patent på prh.fi.

Om patent

Patent är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Med detta avses yrkesmässigt utnyttjande, såsom tillverkning, försäljning, användning och import av en produkt. I Finland söks patent hos PRS. Utöver nationella patent, det vill säga patent som är i kraft endast i Finland, handlägger PRS internationella patentansökningar. Läs mer om patent på prh.fi.

För mer information kontakta
Olli Sievänen
Ledande rådgivningsingenjör
Patent- och registerstyrelsen
Tfn mån–fre 029 509 5438

Utskriftsversion Uppdaterad 26.09.2022