Gå direkt till innehållet
Meny

Statistik ur föreningsregistret: Antalet registrerade nya föreningar minskade

Ifjol registrerade Patent- och registerstyrelsen (PRS) 1 909 nya föreningar. Det är 246 färre än året innan då 2 155 nya föreningar registrerades.

Registret omfattar

  • 101 176 finskspråkiga föreningar
  • 6 358 svenskspråkiga föreningar
  • 473 tvåspråkiga föreningar.

Se vår statistik över registrerade nya föreningar 2018–2022 på prh.fi.

Statistik ur föreningsregistret

PRS publicerar följande statistik ur föreningsregistret:

  • antal föreningar och religionssamfund
  • inkomna ärenden till föreningsregistret och till registret över religionssamfund
  • avgjorda ärenden i föreningsregistret och i registret över religionssamfund
  • registrerade nya föreningar och religionssamfund
  • användning av e-tjänster (i procent) i föreningsregistret
  • antal föreningar efter landskap.

Gå till statistiken på prh.fi.

Föreningsregistret vid PRS innehåller uppgifter om registrerade föreningar. I registret antecknas till exempel föreningens stadgar och namntecknare, det vill säga personer med rätt att företräda föreningen. Det är också möjligt att anmäla samtliga medlemmar i föreningens styrelse till föreningsregistret. Läs mer om föreningsregistret på prh.fi.

Ytterligare information:
Jouko Koitto
Ledande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn mån–fre 050 4521 673

Utskriftsversion Uppdaterad 22.01.2023