Gå direkt till innehållet
Meny

Statistik över antalet patentansökningar enligt landskap 2022: antalet ökade i Norra Savolax och minskade i Nyland

Antalet patentansökningar som Patent- och registerstyrelsen (PRS) tog emot förra året ökade betydligt i Norra Savolax. Antalet ökade litet även i Åland, Egentliga Tavastland och Norra Karelen. Antalet ansökningar förblev detsamma i Södra Österbotten och Österbotten.

I de andra landskapen minskade antalet patentansökningar. Minskningen var störst i Nyland. Minskningen var betydande även i Södra Karelen, Birkaland och Egentliga Finland.

I statistiken bestäms landskapet enligt den hemvist eller adress som angetts för den första sökanden i ansökan.

Statistik: Antalet ansökningar ökade under 2022 (2021 inom parentes)

 • Åland 1 (0)
 • Egentliga Tavastland 19 (17)
 • Norra Karelen 17 (16)
 • Norra Savolax 47 (27)

Statistik: Antalet ansökningar minskade under 2022 (2021 inom parentes)

 • Södra Karelen 12 (33)
 • Södra Savolax 17 (23)
 • Kajanaland 2 (5)
 • Mellersta Österbotten 6 (7)
 • Mellersta Finland 43 (46)
 • Kymmenedalen 3 (9)
 • Lappland 6 (15)
 • Birkaland 85 (109)
 • Norra Österbotten 61 (68)
 • Päijänne-Tavastland 27 (29)
 • Nyland 895 (1 014)
 • Egentliga Finland 57 (77)

Statistik: Antalet ansökningar förblev detsamma 2021–2022

 • Södra Österbotten 14
 • Österbotten 26

Statistik över patentansökningar till PRS landskapsvis för de senaste tio åren finns på prh.fi.

Statistik på PRS webbplats

På vår webbplats hittar du bland annat följande statistik:

 • nationella patentansökningar till PRS månadsvis
 • nationella patentansökningar till PRS landskapsvis
 • patent beviljade i Finland
 • europeiska patent validerade i Finland
 • inhemska företag med största antalet patentansökningar
 • antalet inhemska och utländska sökande.

Läs mer om statistik över patent på prh.fi.

Om patent

Patent är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Med detta avses yrkesmässigt utnyttjande, såsom tillverkning, försäljning, användning och import av en produkt. I Finland söks patent hos PRS. Utöver nationella patent, det vill säga patent som är i kraft endast i Finland, handlägger PRS internationella patentansökningar. Läs mer om patent på prh.fi.

Meddelanden om statistik på vårt Twitterkonto @prh_fi

Vi publicerar meddelanden om statistik och andra aktuella frågor på Twitter. Vi använder Twitter också för att informera om evenemang, publicera våra rekryteringsannonser och dela meddelanden från internationella aktörer inom branschen.

Ytterligare information:
Olli Sievänen
Ledande rådgivningsingenjör
Patent- och registerstyrelsen
Tfn mån–fre 029 509 5438

Utskriftsversion Uppdaterad 05.02.2023