Gå direkt till innehållet
Meny

Stiftelser: Lämna in årsrapport till PRS inom 6 månader från räkenskapsperiodens utgång

Om stiftelsens räkenskapsperiod är ett kalenderår, lämna in årsrapporten för 2022 till Patent- och registerstyrelsen (PRS) senast 30 juni 2023.

Observera att vi inte tar emot bokslut som du lämnar in till Skatteförvaltningen, utan årsrapporten ska separat lämnas in till stiftelseregistret. Vi kan inte förlänga tidsfristen för att lämna in den lagstadgade årsrapporten för registrering.

Om stiftelsen är moderstiftelse i en koncern, observera skyldigheten att upprätta ett koncernbokslut.

Du kan lämna in årsrapporten via e-post eller per post.

Årsrapporten är offentlig med undantag av specifikationerna till balansräkningen.

Läs våra anvisningar om årsrapportens innehåll och inlämning av årsrapporten till PRS.

Behandlingsavgift för årsrapport som lämnas in för sent

Vi tar ut en behandlingsavgift på 85 euro om årsrapporten lämnas in för sent.

Behandlingsavgiften gäller räkenskapsperioder som gick ut 1 januari 2022 eller senare.

Vi skickar fakturan efter att årsrapporten har registrerats.

Avgifter för årsrapport och tillsyn

Vi tar årligen ut en tillsynsavgift av alla stiftelser som är antecknade i stiftelseregistret.

Tillsynsavgiften faktureras i september-oktober.

Vi skickar en nätfaktura till stiftelser som har en gällande adress för nätfakturor. Om stiftelsen inte har någon adress för nätfakturor, skickar vi fakturan per post till stiftelsens adress som finns antecknad i stiftelseregistret. Kontrollera stiftelsens adress i företagssökningen på ytj.fi och ändra den vid behov. Öppnas i en ny flik

Vår tillsyn över stiftelser grundar sig på årsrapporterna. Läs mer om stiftelsetillsynens avgöranden på prh.fi.

Revisorns på varandra följande mandattider har begränsats

Vi vill påminna att när stiftelsen väljer revisor kan mandattiderna för revisorn uppgå till högst sju år i följd enligt 4 kap. 5 § 2 mom. i stiftelselagen.

För mer information kontakta
Stiftelsetillsyn
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5597, mån–fre kl. 9–15
E-post: valvonta(a)prh.fi

Utskriftsversion Uppdaterad 10.02.2023