Gå direkt till innehållet
Meny

Statistik ur föreningsregistret: Antal föreningar efter landskap

Nyland har det överlägset största antalet föreningar i Patent- och registerstyrelsens (PRS) register, mer än 30 000. De näst största antalen föreningar finns i Birkaland och i Egentliga Finland, nästan 9 000 i vartdera landskapet. Se hela landskapsstatistiken på prh.fi.

Registret omfattar totalt drygt 100 000 föreningar och religionssamfund.

Registrerade föreningar klassificeras i nio klasser

PRS lägger alltid till en klassificering för nya föreningar och registrerade föreningar när föreningarnas stadgeändring antecknas i föreningsregistret.

Från år till år är de populäraste klasserna kultur samt idrott och motion.

Till kulturföreningar hör bland annat olika konstföreningar, traditions- och museiföreningar, föreningar med anknytning till studier, vetenskap och bildning, hembygds-, bya- och släktföreningar, naturskyddsföreningar, etniska föreningar samt föreningar med anknytning till mat- och dryckeskulturer.

Till idrotts- och motionsföreningar hör bland annat allmänna idrottsföreningar, föreningar för individuella sporter och lagsporter, motorsportföreningar samt stödföreningar och paraplyorganisationer för idrott och motion.

De andra klasserna är politiska föreningar, yrkes- eller näringsrelaterade föreningar, föreningar inom social- och hälsovård, föreningar med anknytning till religion och världsåskådning, föreningar med anknytning till försvar och internationella relationer, fritidsföreningar och andra föreningar.

Statistik över föreningar på PRS webbplats

Vi publicerar regelbundet statistik över föreningar och religionssamfund. Gå till statistiken över föreningar och religionssamfund på prh.fi.

Fakta om föreningsregistret

Föreningsregistret vid PRS innehåller uppgifter om registrerade föreningar. I registret antecknas till exempel föreningens stadgar, föreningens styrelseordförande och namntecknare, det vill säga personer med rätt att företräda föreningen. Det är möjligt att anmäla föreningens styrelse till föreningsregistret. Läs mer om föreningsregistret på prh.fi.

För mer information kontakta:
Jouko Koitto
Ledande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn mån–fre 029 509 5550

Utskriftsversion Uppdaterad 10.07.2023