Gå direkt till innehållet
Meny

Ändring av varumärkesinnehavarens namn och hemort

Om varumärkesinnehavarens namn eller hemort ändras, ska du anmäla det till oss. Vi uppdaterar namnändringen och ändringen av hemort i uppgifterna för de märken som anges i ansökan. Dessutom uppdaterar vi automatiskt ändringarna i uppgifterna för dina övriga registrerade varumärken och för dina varumärkesärenden som är under behandling hos oss. Detta gör vi för att säkerställa att uppgifterna i varumärkesregistret är riktiga och uppdaterade.

Vi tar inte ut någon avgift för ändring av innehavarens namn eller hemort.

Finländsk varumärkesinnehavare

Ange följande uppgifter i din ändringsansökan:

  • varumärkets registernummer
  • innehavarens nya namn eller företagsnamn (firma) eller hemort och adress om de har ändrats.

Du behöver inte lämna in ett handelsregisterutdrag för finländska företagsnamn.

Utländsk varumärkesinnehavare

Ange följande uppgifter i din ändringsansökan och lämna in följande dokument:

  • varumärkets registernummer
  • innehavarens nya företagsnamn (firma) eller hemort samt en kopia av ett dokument om ändringen av namn eller hemort, till exempel en kopia av ett handelsregisterutdrag eller en kopia av en annan officiell handling, exempelvis en kopia av ett intyg från notarius publicus.

Anmäl ändringarna till oss genom att använda vår e-tjänst för registrerade varumärken. För att använda e-tjänsten ska du först identifiera dig i tjänsten Suomi.fi. Gå till tjänsten för att anmäla ändringar.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 05.07.2021