Gå direkt till innehållet
Valikko

Vilka varumärken gäller precisering?

  Möjligheten till precisering av varu- och tjänsteförteckningen gäller både nationella och internationella varumärkesregistreringar.

   Varu- och tjänsteförteckningen kan preciseras om varumärket har sökts före 1.1.2014 och förteckningen innehåller ett av följande (se skärmbilderna på hur informationen anges i PRS informationstjänst för varumärken):

   • enbart numret på varu- eller tjänsteklassen
   enbart numret


   • en hänvisning till samtliga varor eller tjänster i en viss klass


   En hänvisning till samtliga varor eller tjänster i en viss klass
   En hänvisning till samtliga varor eller tjänster i en viss klass


   • en hänvisning till Niceklassificeringens alfabetiska lista
   En hänvisning till Niceklassificeringens alfabetiska förteckning


   • hela klassrubriken för en varu- eller tjänsteklass enligt Niceklassificeringen, och registrering av märket har sökts före 1.10.2012.
   Hela klassrubriken enligt Niceklassificeringen


   Utskriftsversion Uppdaterad 12.07.2021