Gå direkt till innehållet
Valikko

Prislista över granskningar och informationssökningar inom varumärke fr.o.m. 1 januari 2020

Granskningsresultaten och -rapporterna levereras i regel per e-post. Faktura skickas separat.

Förfrågningar angående betalning

Vid behov kontakta vår varumärkesrådgivning.

Avgifterna baserar sig på Patent- och registerstyrelsens beslut som har fattats med stöd av arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer. Moms 24 % ingår i dessa företagsekonomiska avgifter . Du hittar en länk till den gällande avgiftsförordningen på sidan ”Lagstiftning som rör oss och vårt förvaltningsområde”.

Omfattande förhandsgranskning (registrerbarhet)

Ordmärke (ES)

Tjänst Grundpris (€) Moms 24 % Försäljningspris (€)
en klass 170,00 40,80 210,80
varje ytterligare klass 40,00 9,60 49,60

Figurmärke (EK)

Tjänst Grundpris (€) Moms 24 % Försäljningspris (€)
en klass 90,00 21,60 111,60
varje ytterligare klass 40,00 9,60 49,60

Ord- och figurmärke (ESK)

Tjänst Grundpris (€) Moms 24 % Försäljningspris (€)
en klass 210,00 50,40 260,40
varje ytterligare klass 60,00 14,40 74,40

Inskränkt förhandsgranskning

Granskning av eventuell förväxlingsbarhet av ordmärke (D)

Tjänst Grundpris (€) Moms 24 % Försäljningspris (€)
en klass 130,00 31,20 161,20
varje ytterligare klass 40,00 9,60 49,60

Granskning av särskiljningsförmåga (F)

Tjänst Grundpris (€) Moms 24 % Försäljningspris (€)
en klass 85,00 20,40 105,40
varje ytterligare klass 40,00 9,60 49,60

Andra avgifter

Tjänst Grundpris (€) Moms 24 % Försäljningspris (€)
Intyg för den förteckning över ombud som EUIPO upprätthåller (artikel 120 i förordning om EU-varumärken 2017/1001) 50,00 12,00 62,00
Konsultation/timme 75,00 18,00 93,00
Separata tjänster i anslutning till varumärken/timme 52,00 12,48 64,48
Intyg som grundar sig på varumärkesfiler 18,00 4,32 22,32
Urval ur varumärkesregistrets basuppgifter i maskinläsbar form 5935,00 1424,40 7359,40
Urval ur varumärkesregistrets basuppgifter och bildfiler i maskinläsbar form 6940,00 1665,60 8605,60

Tilläggsavgifter för leverans och fakturering

Tjänst Grundpris (€) Moms 24 % Försäljningspris (€)
Leveransavgift 5,50 1,32 6,82
Faktureringsavgift 6,50 1,56 8,06
Utskriftsversion Uppdaterad 08.07.2021