Lämna in bokslut: registrerade föreningar

En registrerad förening ska lämna in sitt bokslut till föreningsregistret för offentliggörande om minst två av följande gränser har överskridits under den avslutade eller den omedelbart föregående räkenskapsperioden:

  • omsättning 12 miljoner euro
  • balansomslutning 6 miljoner euro
  • antalet anställda i genomsnitt 50 personer.

Anmälningsskyldigheten gäller för räkenskapsperioder med början den 1 januari 2016 eller senare.

Registrerade bokslutshandlingar är offentliga enligt lagen och tillgängliga som bilder i PDF-format.

Vi skickar inte anmälaren något avgiftsfritt föreningsregisterutdrag om registreringen.

Vad kostar anmälan?

Bokslutsanmälan är gratis.

När ska jag lämna in anmälan?

Lämna in bokslutet senast inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång.

Hur lämnar jag in en anmälan?

Lämna in anmälan på pappersblankett. Styrelseordföranden undertecknar anmälan.

Bifoga följande bokslutshandlingar:

  • resultaträkning och balansräkning
  • noter till bokslutet
  • verksamhetsberättelse
  • revisionsberättelse.

Ange föreningens officiella namn i bokslutet. Bifoga resultat- och balansräkningen för den föregående räkenskapsperioden i bokslutet.

Föreningens styrelse undertecknar det daterade bokslutet och verksamhetsberättelsen.

Lämna in bokslutshandlingarna som ensidiga blad i A4-format. Häfta inte ihop handlingarna och bind inte dem till bok, eftersom vi skannar handlingarna till ett elektroniskt arkiv.

Skicka blanketten och bokslutshandlingarna till

Patent- och registerstyrelsen
Bokslut
00091 PRH.

Öppna blanketten: Bokslutsanmälan till föreningsregistret (pdf).

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Handläggning av bokslut vid föreningsregistret

Vi utför en formell granskning av bokslutshandlingarna innan de registreras. Vi granskar inte innehållet i bokslutet utan registrerar handlingarna i den form som de har lämnats in.

Registreringen av bokslutet antecknas i föreningens registeruppgifter. När bokslutet har registrerats får du ett registerutdrag till föreningens postadress som finns antecknad i föreningsregistret.

Läs mer om lagstiftningen i författningsdatabasen Finlex:

Utskriftsversion
Uppdaterad 25.01.2022