Gå direkt till innehållet
Meny

Lämna in bokslut

En förening ska lämna in sitt bokslut till föreningsregistret om minst två av följande gränser har överskridits under både den avslutade och den omedelbart föregående räkenskapsperioden:

  • balansomslutning 6 000 000 euro
  • omsättning 12 000 000 euro
  • antalet anställda i genomsnitt 50 personer.

Lämna in bokslutet till föreningsregistret inom 6 månader från räkenskapsperiodens utgång.

Vad kostar det?

Det är gratis att lämna in bokslutet.

Vem lämnar in?

Anmälan undertecknas av en myndig styrelsemedlem som anmälts till föreningsregistret eller av en person som en styrelsemedlem har befullmäktigat.

Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Hur lämnar jag in bokslutet?

Lämna in bokslutet med anmälningsblanketten för bokslut och bifoga de lagstadgade bokslutshandlingarna.

Spara blanketten på din dator innan du börjar fylla i den. Öppna blanketten Bokslutsanmälan till föreningsregistret (pdf, 0.1 MB).

Lämna in följande uppgifter och handlingar:

  • resultaträkning och balansräkning
  • noter till bokslutet

Du kan också behöva följande uppgifter och handlingar:

  • revisionsberättelse och revisionsanteckning
  • verksamhetsberättelse
  • finansieringsanalys

Skicka in bokslutet

Skicka den ifyllda och undertecknade anmälningsblanketten, och alla de bokslutshandlingar som ska registreras, i samma försändelse per post till:

Patent- och registerstyrelsen
Bokslut
00091 PRH.

Du kan också lämna in föreningens bokslut per e-post.

Lämna in anmälningsblanketten och bokslutshandlingarna samtidigt per e-post som en enda pdf-fil till valvonta@prh.fi. Skriv föreningens namn och FO-nummer i ämnesfältet för ditt e-postmeddelande. Ange i meddelandefältet den räkenskapsperiod som bokslutet gäller.

Behandling och registrering av bokslut

Patent- och registerstyrelsen (PRS) utför en formell granskning av bokslutet före registrering. PRS granskar inte bokslutets innehåll utan registrerar uppgifterna i den form som de står i anmälan.

PRS gör en anteckning om bokslutet i föreningens registeruppgifter.

När bokslutet har registrerats får du ett registerutdrag till föreningens postadress som finns antecknad i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi.

Läs mer i lagstiftningen i författningsdatabasen Finlex:

Utskriftsversion Uppdaterad 10.10.2023