Anmälan om upphörande av ett i registret antecknat uppdrag

Den som har antecknats i registret över religionssamfund och som antingen har avgått från sin registrerade post eller vars uppdrag annars har upphört kan själv lämna in en anmälan om detta.

Anmälan är gratis.

Obs! Du avgår inte och ditt uppdrag upphör inte genom att du lämnar in en anmälan till registret över religionssamfund. Du måste redan ha avgått innan du anmäler det till registret.

OBS! Föreningsregistret förnyas i juli 2019, då våra nya tjänster blir tillgängliga. Samtidigt får alla föreningar ett FO-nummer. Det blir ett avbrott i e-tjänsten från onsdag 12 juni 2019 kl. 19.00. Om du lämnar in din anmälan i e-tjänsten, måste den ha undertecknats, betalats och skickats in före onsdagen 12 juni kl. 19.00. Om du lämnar in din anmälan på papper, måste den vara framme hos oss senast onsdagen 12 juni. Läs mer om hur föreningsregistret förnyas.


Lämna in anmälan på pappersblankett.

Öppna: Anmälan om upphörande av ett uppdrag som antecknats i registret över religionssamfund (anmälan om egen avgång) (pdf)

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.04.2019