Anmälan om upphörande av ett i registret antecknat uppdrag

Den som har antecknats i registret över religionssamfund och som antingen har avgått från sin registrerade post eller vars uppdrag annars har upphört kan själv lämna in en anmälan om detta.

Anmälan är gratis.

Obs! Du avgår inte och ditt uppdrag upphör inte genom att du lämnar in en anmälan till registret över religionssamfund. Du måste redan ha avgått innan du anmäler det till registret.

Lämna in anmälan på pappersblankett.

Öppna: Anmälan om upphörande av ett uppdrag som antecknats i registret över religionssamfund (anmälan om egen avgång) (pdf)

Utskriftsversion
Uppdaterad 15.01.2019