Anmälan om upphörande av ett i registret antecknat uppdrag

Den som har antecknats i registret över religionssamfund och som antingen har avgått från sin registrerade post eller vars uppdrag annars har upphört kan själv lämna in en anmälan om detta.

Obs! Du avgår inte och ditt uppdrag upphör inte genom att du lämnar in en anmälan till registret över religionssamfund. Du måste redan ha avgått innan du anmäler det till registret.

Hur lämnar jag in anmälan?

Lämna in anmälan på ändrings- och nedläggningsanmälningsblankett Y4a och bilageblankett 19B. Ange att ditt uppdrag har upphört på sida 3 av bilageblankett 19B. Spara blanketterna på din dator innan du fyller i och skriver ut dem.

Fyll i dina kontaktuppgifter på blankett Y4a under "Tilläggsuppgifter on denna anmälan lämnas av (t.ex. ett ombud eller ett förbund)" för att du ska få ett registerutdrag om registreringen. Om du inte fyller i fältet, skickar vi registerutdraget till samfundets adress.

Öppna: Anmälan om egen avgång till registret över religionssamfund (innehåller blankett Y4a och bilageblankett 19B).

Vem undertecknar anmälan?

Den som har avgått, eller en person som han eller hon har befullmäktigat, ska underteckna anmälan.

Vilka bilagor behövs?

Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Skicka anmälan med bilagorna till

Patent- och registerstyrelsen (PRS) – Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors

Skicka in pappersanmälan inom en vecka från betalningen för att undvika fördröjning av handläggningen.

Vad kostar anmälan?

Anmälan är avgiftsfri.

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.09.2019