Anmälan om upphörande av ett i registret antecknat uppdrag

Den som har antecknats i registret över religionssamfund och som antingen har avgått från sin registrerade post eller vars uppdrag annars har upphört kan själv lämna in en anmälan om detta.

Anmälan är gratis.

Obs! Du avgår inte och ditt uppdrag upphör inte genom att du lämnar in en anmälan till registret över religionssamfund. Du måste redan ha avgått innan du anmäler det till registret.

Obs! Förnyelsen av föreningsregistret och tilldelningen av FO-nummer för alla föreningar skjuts upp eftersom vi vill försäkra oss om att systemet fungerar så bra och tryggt som möjligt. Nya tjänster införs ännu inte i juli och alla föreningar får inte automatiskt FO-nummer den 1 juli 2019. Gamla tjänster och pappersblanketter används normalt ända tills förnyelsen äger rum. Vi informerar om den nya tidtabellen så fort som möjligt.

Lämna in anmälan på pappersblankett.

Öppna: Anmälan om upphörande av ett uppdrag som antecknats i registret över religionssamfund (anmälan om egen avgång) (pdf)

Utskriftsversion
Uppdaterad 29.05.2019