Anmälan om upphörande av ett i registret antecknat uppdrag

Den som har antecknats i registret över religionssamfund och som antingen har avgått från sin registrerade post eller vars uppdrag annars har upphört kan själv lämna in en anmälan om detta.

Anmälan är gratis.

Obs! Du avgår inte och ditt uppdrag upphör inte genom att du lämnar in en anmälan till registret över religionssamfund. Du måste redan ha avgått innan du anmäler det till registret.

Obs! Föreningsregistret kommer att vara stängt 29 augusti–17 september 2019 på grund av förnyelse av registret, och då är det inte möjligt att lämna in anmälningar. Om du lämnar in din anmälan i e-tjänsten, måste den ha undertecknats, betalats och skickats in före kl. 19.00 onsdagen 28 augusti. Om du lämnar in din anmälan på papper, måste den vara framme hos oss senast onsdagen 28 augusti. Du kan börja använda de nya tjänsterna och Y-blanketterna 18 september. Då får alla föreningar också ett FO-nummer. Läs mer om hur föreningsregistret förnyas.

Lämna in anmälan på pappersblankett.

Öppna: Anmälan om upphörande av ett uppdrag som antecknats i registret över religionssamfund (anmälan om egen avgång) (pdf)

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.07.2019