Anmälan om upplösning av ett religionssamfund eller dess lokalsamfund

Ett religionssamfund eller dess registrerade lokalsamfund kan inte avvecklas fritt utan det upplöses genom likvidationsåtgärder.

Vid beslutsfattande måste religionssamfundet och det registrerade lokalsamfundet iaktta religionsfrihetslagen och samfundsordningen eller de lokala stadgarna.

På likvidationsförfarandet tillämpas 40 § i föreningslagen i tillämpliga delar. Det är viktigt att se 40 § för bakgrundsinformation. Se föreningslagen i författningsdatabasen Finlex.

Anmälan om upplösning till registret över religionssamfund

Lämna in en anmälan om upplösning till registret över religionssamfund när likvidationsåtgärderna har slutförts.

Anmälan är gratis.

För anmälan behöver du uppgift om fullständigt namn, personbeteckning och hemkommun för varje likvidator.

Religionssamfundet eller lokalsamfundet anses ha upphört när vi har antecknat upplösningen i registret.

Hur lämnar jag in anmälan?

Lämna in anmälan på pappersblankett.

Öppna: Anmälan om upplösning till registret över religionssamfund (pdf)

Vem undertecknar anmälan?

Anmälan undertecknas av religionssamfundets styrelseordförande (också när det gäller ett lokalsamfund) eller av en likvidator.

Skicka anmälan till oss per post

Skicka anmälan till

Patent- och registerstyrelsen
Registret över religionssamfund
00091 PRH

Utskriftsversion
Uppdaterad 25.10.2018