Anmälan om upplösning av ett religionssamfund eller dess lokalsamfund

Ett religionssamfund eller dess registrerade lokalsamfund kan inte avvecklas fritt utan det upplöses genom likvidationsåtgärder.

Vid beslutsfattande måste religionssamfundet och det registrerade lokalsamfundet iaktta religionsfrihetslagen och samfundsordningen eller de lokala stadgarna.

På likvidationsförfarandet tillämpas 40 § i föreningslagen i tillämpliga delar. Det är viktigt att se 40 § för bakgrundsinformation. Se föreningslagen i författningsdatabasen Finlex.

Anmälan om upplösning till registret över religionssamfund

Lämna in en anmälan om upplösning till registret över religionssamfund när likvidationsåtgärderna har slutförts.

Anmälan är gratis.

Religionssamfundet eller lokalsamfundet anses ha upphört när vi har antecknat upplösningen i registret.

Hur lämnar jag in anmälan?

Det är inte möjligt att lämna in anmälan i e-tjänsten.

Lämna in religionssamfundets, församlingens eller lokalsamfundets ändringsanmälan (innehåller blankett Y4a, bilageblankett 20B och personuppgiftsblankett). Spara blanketterna på din dator innan du fyller i och skriver ut dem.

Öppna: Religionssamfundets, församlingens eller lokalsamfundets upplösningsanmälan (innehåller blankett Y4a, bilageblankett 20B och personuppgiftsblankett).

Vem undertecknar anmälan?

Anmälan undertecknas av religionssamfundets styrelseordförande (också när det gäller ett lokalsamfund) eller av en likvidator, eller av en person som endera av dem har befullmäktigat.

Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Skicka anmälan till oss per post

Skicka anmälan till

Patent- och registerstyrelsen (PRS) – Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.09.2019