Anmälan om upplösning av ett religionssamfund eller dess lokalsamfund

Ett religionssamfund eller dess registrerade lokalsamfund kan inte avvecklas fritt utan det upplöses genom likvidationsåtgärder.

Vid beslutsfattande måste religionssamfundet och det registrerade lokalsamfundet iaktta religionsfrihetslagen och samfundsordningen eller de lokala stadgarna.

På likvidationsförfarandet tillämpas 40 § i föreningslagen i tillämpliga delar. Det är viktigt att se 40 § för bakgrundsinformation. Se föreningslagen i författningsdatabasen Finlex.

Anmälan om upplösning till registret över religionssamfund

Lämna in en anmälan om upplösning till registret över religionssamfund när likvidationsåtgärderna har slutförts.

Anmälan är gratis.

För anmälan behöver du uppgift om fullständigt namn, personbeteckning och hemkommun för varje likvidator.

Religionssamfundet eller lokalsamfundet anses ha upphört när vi har antecknat upplösningen i registret.

Hur lämnar jag in anmälan?

Obs! Förnyelsen av föreningsregistret och tilldelningen av FO-nummer för alla föreningar skjuts upp eftersom vi vill försäkra oss om att systemet fungerar så bra och tryggt som möjligt. Nya tjänster införs ännu inte i juli och alla föreningar får inte automatiskt FO-nummer den 1 juli 2019. Gamla tjänster och pappersblanketter används normalt ända tills förnyelsen äger rum. Vi informerar om den nya tidtabellen så fort som möjligt.

Lämna in anmälan på pappersblankett.

Öppna: Anmälan om upplösning till registret över religionssamfund (pdf)

Vem undertecknar anmälan?

Anmälan undertecknas av religionssamfundets styrelseordförande (också när det gäller ett lokalsamfund) eller av en likvidator.

Skicka anmälan till oss per post

Skicka anmälan till

Patent- och registerstyrelsen
Registret över religionssamfund
00091 PRH

Utskriftsversion
Uppdaterad 29.05.2019