Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Hyödyllisyysmallihakemuksen käsittely PRH:ssa


Hyödyllisyysmallihakemuksen käsittely alkaa siitä, kun hakemus saapuu meille. Teemme hakemukselle aluksi muodollisen tarkastuksen, minkä jälkeen tarkastamme keksinnön rekisteröitävyyden.

Hyödyllisyysmallihakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on kolme kuukautta.

HUOMIO! Emme ota kantaa keksinnön uutuuteen tai keksinnöllisyyteen, joten olet itse vastuussa uutuus- ja keksinnöllisyysehtojen täyttymisestä. Lue lisää keksintösi uutuuden selvittämisestä.

Alla olevia hakemuskäsittelyn vaiheita klikkaamalla pääset kyseiseen kohtaan alempana sivulla:

 1. Muodollinen tarkastus
 2. Rekisteröitävyystarkastus
 3. Mahdollisiin välipäätöksiin vastaaminen
 4. Rekisteröinti ja kuuluttaminen
 5. Hylkäys ja muutoksenhaku

1. Muodollinen tarkastus

Aluksi varmistamme, että hakemuksessa on mukana kaikki tarvittavat asiakirjat ja että hakemusmaksu on maksettu.

Jos jokin asiakirja puuttuu tai hakemusmaksu on maksamatta, lähetämme sinulle asiasta tiedon välipäätöksellä, jossa ilmoitamme hakemuksessa havaitut muodolliset puutteet.

Sinulla on kaksi kuukautta aikaa vastata meille ja korjata puutteet.

Välipäätökseen vastataan vapaamuotoisella saateviestillä, johon liitetään puuttuvat asiakirjat, kopio suoritetusta maksusta tai molemmat. Otsikoi viesti esimerkiksi "Vastaus välipäätökseen".

Vastauksesta täytyy käydä ilmi, minkä hakemuksen välipäätöstä se koskee, joten ilmoita hakemuksen numero vastauksessasi. Kerro lyhyesti myös mitä puutteiden korjaamiseksi on tehty. Vastaus välipäätökseen lähetetään PRH:een samalla tavalla kuin hakemus. Lue ohjeet, miten jätät PRH:lle vastauksen hyödyllisyysmallihakemusta koskevaan välipäätökseen.

2. Rekisteröitävyystarkastus

Muodollisen tarkastuksen jälkeen tarkastamme, onko keksintö rekisteröitävissä, eli koskeeko se sellaista teknistä ratkaisua, jota voidaan käyttää teollisesti.

Tarkastamme myös, että keksintö ei koske

 • pelkästään löytöä, tieteellistä teoriaa tai matemaattista menetelmää
 • taiteellista luomusta
 • suunnitelmaa, sääntöä tai menetelmää älyllistä toimintaa, peliä tai liiketoimintaa varten
 • tietokoneohjelmaa
 • tietojen esittämistä.

Hyödyllisyysmallia ei voi myöskään saada

 • kasvilajikkeisiin
 • eläinrotuihin
 • menetelmiin
 • keksintöön, jonka hyväksikäyttö on siveellisyyden tai yleisen järjestyksen vastaista.

Lisäksi tarkastamme, että

 • hakemusteksti täyttää muut sille asetetut vaatimukset
 • suojavaatimuksissa on esitetty vain yksi keksintö
 • keksinnön selitys on niin selvä, että ammattilainen voi sen perusteella käyttää keksintöä.

Jos hakemusasiakirjoissasi on korjattavaa, lähetämme sinulle asiasta tiedon välipäätöksellä, jossa ilmoitamme hakemuksessa havaitut puutteet.

Sinulla on kaksi kuukautta aikaa vastata meille ja korjata puutteet.

HUOMIO! Tutkimme hyödyllisyysmallihakemuksen sisältämän keksinnön uutuuden ja keksinnöllisyyden vain, jos sitä pyydetään erikseen. Tekemämme hyödyllisyysmallin tutkimus on kuitenkin täysin erillään rekisteröitävyystarkastuksesta. Lue lisää hyödyllisyysmallin tutkimuksesta.

3. Mahdollisiin välipäätöksiin vastaaminen

Ilmoita hyödyllisyysmallihakemuksen numero vastatessasi välipäätökseen. Numeron perusteella toimitamme vastauksen asiaa käsittelevälle henkilölle.

Vastaukseksi riittävät kirje ja mahdolliset liitteet välipäätöksessä ilmoitettujen hakemuksen puutteiden korjaamiseksi. Välipäätöksen perusteella toimitettavia liitteitä voivat olla esimerkiksi:

 • puuttuvat asiakirjat,
 • kopio suoritetusta maksusta tai
 • uudet suojavaatimukset, korjatut selitys tai kuvat.

Käsittelyn nopeuttamiseksi kerro välipäätösvastauksessasi lyhyesti, mitä muutoksia ja korjauksia hakemukseen on tehty ja mihin alkuperäisen hakemusasiakirjan kohtaan muutokset perustuvat. Älä lisää mitään uutta keksintöä koskevaa asiaa hakemukseen.

Toimita hakemuksen korjaus meille siten, että vastaus on perillä viimeistään välipäätöksessä annettuna määräpäivänä. Hakemuksen käsittely kuitenkin nopeutuu, jos vastauksesi saapuu meille jo aiemmin kuin annettuna määräpäivänä.

Jätä vastaus välipäätökseen samalla tavalla kuin hakemus. Lue ohjeet, miten jätät PRH:lle vastauksen hyödyllisyysmallihakemusta koskevaan välipäätökseen.

Jos et korjaa hakemuksen puutteita määräpäivään mennessä, lähetämme sinulle päätöksen siitä, että hakemus jää sillensä eli sen käsittely lopetetaan. Sillensä jätetty hyödyllisyysmallihakemus voidaan ottaa uudelleen käsiteltäväksi vain yhden kerran. Uudelleen käsittelyä koskevan pyynnön yhteydessä täytyy korjata puutteet sekä suorittaa uudelleenkäsittelymaksu. Maksun määrän löydät hyödyllisyysmallien hinnastosta.

Kaikki välipäätöksessä esitetyt korjaukset ja muut pyydetyt toimenpiteet kannattaa tehdä huolellisesti. Korjausten toistuva laiminlyönti johtaa hakemuksen hylkäämiseen.

4. Rekisteröinti ja kuuluttaminen

Kun hakemuksesi on kunnossa, merkitsemme hyödyllisyysmallin rekisteriin ja lähetämme sinulle rekisteröintitodistuksen. Kuulutamme rekisteröinnistä sähköisesti Hyödyllisyysmallilehdessä. Tutustu Hyödyllisyysmallilehteen.Avautuu uuteen välilehteen

Rekisteröityjen hyödyllisyysmallien tai julkiseksi tulleiden hyödyllisyysmallihakemusten asiakirjoista on mahdollista saada maksullisia kopioita. Siirry Kirjastopalvelujen hinnastoon.

Julkisiksi tulleisiin asiakirjoihin voit tutustua myös maksuttomassa Patenttitetopalvelussa. Patenttitietopalvelusta löytyvät sähköiset asiakirjat hakemuksista, jotka on tehty 1.1.2007 tai sen jälkeen. Tutustu PatenttitietopalveluunAvautuu uuteen välilehteen.

Hakemusasiakirjat ovat julkisia rekisteröintipäivästä alkaen tai viimeistään 15 kuukauden kuluttua hakemis- tai etuoikeuspäivästä (lue lisää rekisteröinnin lykkäämisestä). Hakijan pyynnöstä hakemusasiakirjat voivat tulla julkisiksi myös aikaisemmin.

Hakemusasiakirjat eivät tule julkisiksi, jos

 • hakemus jätetään sillensä eli käsittely lopetetaan tai
 • hakemus perutaan tai hylätään

ennen kuin hakemuksen tekemis- tai etuoikeuspäivästä on kulunut 15 kuukautta.

5. Hylkäys ja muutoksenhaku

Annamme aina mahdollisuuden korjata hakemuksessa olevat puutteet. Jos hakemus ei korjauskehotuksen jälkeenkään ole vaatimusten mukainen, hylkäämme hakemuksen.

Hylkäyksestä on mahdollista valittaa markkinaoikeuteen 60 päivän kuluessa päätöksen saamisesta. Jos markkinaoikeus hylkää valituksen, voi tästä päätöksestä edelleen valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO), jos KHO myöntää valitusluvan.

Lue lisää PRH:n päätöksistä valittamisesta.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 28.12.2023