Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Asunto-osakeyhtiön hallituksen, isännöitsijän ja muiden henkilömuutosten ilmoittaminen lomakkeilla kaupparekisteriin

Voit ilmoittaa muutokset myös netissä YTJ-palvelussa, jossa tehdyt ilmoitukset käsitellään nopeammin kuin paperilomakkeella tehdyt ilmoitukset. Lue lisää asunto-osakeyhtiön johdon, edustajien ja tilintarkastajien muutosten ilmoittamisesta netissä.

Tällä sivulla on tietoa näistä:

Voit ilmoittaa muutokset myös netissä YTJ-palvelussa, jossa tehdyt ilmoitukset käsitellään nopeammin kuin paperilomakkeella tehdyt ilmoitukset. Lue lisää osakeyhtiön johdon, edustajien ja tilintarkastajien muutosten ilmoittamisesta netissä.

Milloin ilmoitat?

Tee muutosilmoitus viivytyksettä.

Miten ilmoitat paperilomakkeilla?

Tee ilmoitus Y4-lomakkeella, 13B-liitelomakkeella ja henkilötietolomakkeella.

Tutustu ensin ilmoituksen täyttöohjeeseen.Avautuu uuteen välilehteen Sen jälkeen avaa seuraavat lomakkeet: Y4 (pdf, 0.3 MB), liitelomake 13B (pdf, 1.1 MB) ja henkilötietolomake (pdf, 723.9 kt).

Tallenna lomakkeet ensin omalle koneellesi täyttämistä varten.

Maksa käsittelymaksu ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Lähetä ilmoituslomakkeet ja tarvittavat liitteet kirjepostissa. Löydät osoitteen Y-lomakkeelta.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja (esimerkiksi pöytäkirjoja), joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Kuka allekirjoittaa?

Joku hallituksen jäsenistä tai isännöitsijä allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai isännöitsijä voi valtuuttaa jonkun muun allekirjoittamaan ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Oma ilmoitus tehtävän päättymisestä

Jokainen kaupparekisteriin merkitty henkilö, joka on joko eronnut tai jonka tehtävä on muuten päättynyt, voi tehdä itse asiaa koskevan muutosilmoituksen.

Kun tilintarkastaja on itse eronnut tehtävästään kesken toimikauden, joko yrityksen tai hänen itsensä täytyy ilmoittaa erosta kaupparekisteriin.

Lue lisää ohjeesta Tehtävän päättyminen ja oman eron ilmoittaminen eri yritysmuodoissa.

Mitä ilmoitat 13B-liitelomakkeella ja henkilötietolomakkeella?

Ilmoita nimet ja syntymäajat ja ulkomaalaisista henkilöistä kansalaisuudet 13B-liitelomakkeella.

Huomio! Ilmoita nimet ja henkilötunnukset sekä ulkomaalaisten henkilöiden kotiosoitteet henkilötietolomakkeella. Suomessa asuvan henkilön kotiosoitetta ei ilmoiteta kaupparekisteriin.

Kun teet ilmoituksen paperilomakkeilla, sinun täytyy aina liittää ilmoitukseen päätös henkilön valinnasta. Katso tarkemmat ohjeet alla.


Hallitus

Ilmoita hallitus kokonaisuudessaan.

Liitä mukaan seuraavat liitteet:

  • kuitti käsittelymaksusta
  • päätös valinnasta, esimerkiksi oikeaksi todistettu kopio tai ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta
  • selvitys hallituksen puheenjohtajan valinnasta, esimerkiksi oikeaksi todistettu kopio tai ote hallituksen kokouksen pöytäkirjasta.

Isännöitsijä

Liitä mukaan kuitti käsittelymaksusta ja hallituksen kokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistama kopio tai ote.

Isännöintiyhteisön tekemästä päävastuullisen isännöitsijän valinnasta ei tarvitse esittää erillistä selvitystä.

Tilintarkastaja

Ilmoita tilintarkastajan ja varatilintarkastajan nimi sekä syntymäaika. Jos tilintarkastajana tai varatilintarkastajana on tilintarkastusyhteisö, merkitse lomakkeelle yhteisön tiedot ja päävastuullisen tilintarkastajan tiedot.

Huomaa, että voit ilmoittaa vain hyväksytyn tilintarkastajan ja varatilintarkastajan (HT, KHT).

Liitä mukaan kuitti käsittelymaksusta ja yhtiökokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistama kopio tai ote.

Tilintarkastusyhteisön tekemästä päävastuullisen tilintarkastajan valinnasta ei tarvitse esittää erillistä selvitystä.

Edustamiseen oikeutetut

Liitä mukaan kuitti käsittelymaksusta ja päätös valinnasta, esimerkiksi oikeaksi todistettu kopio tai ote hallituksen pöytäkirjasta.

Mitä maksaa?

Hallituksen, isännöitsijän, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan tai prokuristin muutosilmoitus maksaa 50 euroa / asia.

Esimerkit:
  • Hallituksen ja isännöitsijän muutos 100 euroa (50 euroa + 50 euroa)
  • Ilmoitus edustamiseen oikeutetuista 50 euroa

Henkilön oma ilmoitus erosta tai rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä on maksuton.

Maksa käsittelymaksu ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Tutustu käsittelymaksujen hinnastoon.

Miten seuraat ilmoituksen käsittelyä?

Voit seurata PRH:een lähettämäsi ilmoituksen käsittelytilannetta Virre-tietopalvelun ilmoitushausta. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 27.05.2024