Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Asunto-osakeyhtiön johdon, edustajien ja tilintarkastajien muutoksien ilmoittaminen paperilomakkeilla

Voit ilmoittaa muutokset myös netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Muutosten ilmoittaminen netissä on nopeampaa ja yleensä halvempaa kuin paperilomakkeilla. Lue lisää osakeyhtiön johdon, edustajien ja tilintarkastajien muutosten ilmoittamisesta netissä.

Oma ilmoitus tehtävän päättymisestä

Jokainen kaupparekisteriin merkitty henkilö, joka on joko eronnut tai jonka tehtävä on muuten päättynyt, voi tehdä itse asiaa koskevan muutosilmoituksen. Jos kuitenkin tilintarkastaja on itse eronnut tehtävästään kesken toimikauden, sekä yhtiöllä että hänellä itsellään on velvollisuus ilmoittaa tapahtuneesta kaupparekisteriin.

Milloin ilmoitat?

Tee muutosilmoitus viivytyksettä.

Mitä ilmoittaminen maksaa paperilomakkeella?

Hallituksen, isännöitsijän, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan tai prokuristin muutosilmoitus maksaa 40 euroa / asia + 55 euroa / ilmoitus.

Esimerkit:

  • Hallituksen ja isännöitsijän muutos 135 euroa (40 + 40 + 55 euroa)
  • Ilmoitus edustamiseen oikeutetuista 95 euroa (40 + 55 euroa)
  • Yhtiöjärjestyksen muutoksen käsittelymaksu on 380 euroa. Jos samalla ilmoitetaan henkilömuutoksia, käsitellään koko ilmoitus 380 euron käsittelymaksulla.

Henkilön oma ilmoitus erosta tai rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä on maksuton.

Maksa käsittelymaksu ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Tutustu käsittelymaksujen hinnastoon.

Miten ilmoitat paperilomakkeilla?

Tee ilmoitukset Y4-lomakkeella, 13B-liitelomakkeella ja henkilötietolomakkeella.

Tutustu ensin ilmoituksen täyttöohjeeseen.Avautuu uuteen välilehteen Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4 (pdf, 0.3 MB), liitelomake 13B (pdf, 1.1 MB) ja henkilötietolomake (pdf, 723.9 kt).

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, kuten pöytäkirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Kuka allekirjoittaa?

Joku hallituksen jäsenistä tai isännöitsijä allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai isännöitsijä voi valtuuttaa jonkun muun allekirjoittamaan ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona.

Mitä ilmoitat 13B-liitelomakkeella ja henkilötietolomakkeella?

Ilmoita nimet ja syntymäajat ja ulkomaalaisista henkilöistä kansalaisuudet 13B-liitelomakkeella.

Ilmoita nimet, henkilötunnukset sekä ulkomaalaisista henkilöistä kotiosoitteet henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ulkomailla asuvien kotiosoitteita. Suomessa asuvan henkilön kotiosoitetta ei ilmoiteta kaupparekisteriin.

Hallitus

Ilmoita hallitus kokonaisuudessaan.

Liitä mukaan seuraavat liitteet:

  • kuitti käsittelymaksusta
  • päätös valinnasta, esimerkiksi oikeaksi todistettu kopio tai ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta
  • selvitys hallituksen puheenjohtajan valinnasta, esimerkiksi oikeaksi todistettu kopio tai ote hallituksen kokouksen pöytäkirjasta.

Isännöitsijä

Liitä mukaan kuitti käsittelymaksusta ja hallituksen kokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistama kopio tai ote.

Isännöintiyhteisön suorittamasta päävastuullisen isännöitsijän valinnasta ei tarvitse esittää erillistä selvitystä.

Tilintarkastaja

Ilmoita tilintarkastajan ja varatilintarkastajan nimi sekä syntymäaika. Jos tilintarkastajana tai varatilintarkastajana on tilintarkastusyhteisö, merkitse lomakkeelle yhteisön tiedot ja päävastuullisen tilintarkastajan tiedot.

Liitä mukaan kuitti käsittelymaksusta ja yhtiökokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistama kopio tai ote. Tilintarkastusyhteisön suorittamasta päävastuullisen tilintarkastajan valinnasta ei tarvitse esittää erillistä selvitystä.

Edustamiseen oikeutetut

Liitä mukaan kuitti käsittelymaksusta ja päätös valinnasta, esimerkiksi oikeaksi todistettu kopio tai ote hallituksen pöytäkirjasta.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 10.07.2023