Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutosilmoitus paperilomakkeilla

Voit tehdä ilmoituksen myös netissä YTJ-palvelussa. Ilmoittaminen netissä on edullisempaa ja nopeampaa kuin paperilomakkeilla. Siirry ohjeeseen: Yhtiöjärjestys tekstikentässä YTJ-palvelussa.

Mitä yhtiöitä tämä ohje koskee?

Tämä ohje koskee ennen vuotta 2019 perustettuja asunto-osakeyhtiöitä, jotka eivät ole vielä siirtäneet osakeluetteloaan Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään eivätkä muuta yhtiöjärjestystä uuteen sähköiseen muotoon.

Muut yhtiöt ilmoittavat yhtiöjärjestyksen uudessa sähköisessä muodossa YTJ-palvelussa.

Vaikka asunto-osakeyhtiö ei ole vielä siirtänyt osakeluetteloaan huoneistotietojärjestelmään, yhtiöjärjestyksen muutokset kannattaa aina ilmoittaa uudessa sähköisessä muodossa. Näin tiedot siirtyvät suoraan pohjatiedoiksi Maanmittauslaitoksen osakeluettelon siirtopalveluun.

Kaikkien ennen vuotta 2019 perustettujen asunto-osakeyhtiöiden täytyy siirtää osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään 31.12.2022 mennessä.

Siirry ohjeeseen: Yhtiöjärjestys uudessa sähköisessä muodossa YTJ-palvelussa.

Milloin ilmoitat?

Tee ilmoitus viivytyksettä.

Jos yhtiöjärjestyksen muutos edellyttää sellaisia täytäntöönpanotoimia, joista tehdään merkintä kaupparekisteriin, muutos täytyy ilmoittaa rekisteröitäväksi ja rekisteröidä samanaikaisesti täytäntöönpanotoimien kanssa.

Mitä ilmoittaminen paperilomakkeella maksaa?

Yhtiöjärjestyksen muutos on 380 euroa. Samaan hintaan voit ilmoittaa muitakin samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvia muutoksia. Aputoiminimen ilmoittamisesta menee kuitenkin aina oma maksu, joka on 115 euroa / nimi.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Tutustu kaupparekisterin hinnastoon.

Miten ilmoitat paperilomakkeella?

Tutustu ensin täyttöoppaaseen. Avaa täyttöohje ytj.fi-sivuilla.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Sen jälkeen tee ilmoitus Y4-lomakkeella ja 13B-liitelomakkeella. Tulosta ja lähetä lomakkeet. Avaa: Y4-lomake ja 13B-liitelomake (pdf).

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, kuten pöytäkirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita tai arkaluonteisia asioita.

Kuka allekirjoittaa Y4-lomakkeen?

Joku hallituksen jäsenistä tai isännöitsijä allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai isännöitsijä voi valtuuttaa jonkun muun allekirjoittamaan ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä liitteitä?

Liitä mukaan seuraavat asiakirjat:

  • Käsittelymaksun kuitti
  • Yhtiökokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana.
Kaikkien rekisteröitäviksi ilmoittamiesi muutosten täytyy käydä ilmi yhtiökokouksen päätöksestä.

Jos kyseessä on osittaismuutos: merkitse pöytäkirjaan muutettujen määräysten uusi sisältö kokonaisuudessaan. Älä liitä yhtiöjärjestystä ilmoitukseen.
  • Uusi yhtiöjärjestys, jos kyseessä on kokonaismuutos.
Toimita rekisteröitävä yhtiöjärjestys vain yhtiön rekisteröintikielellä eli suomeksi tai ruotsiksi.
  • Selvitys suostumuksista, jos yhtiöjärjestyksen muutos vaatii kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen eivätkä kaikki omistajat olleet läsnä yhtiökokouksessa.
Selvitys voi olla isännöitsijän tai hallituksen jäsenen allekirjoittama todistus siitä, että kirjallinen suostumus on saatu myös niiltä osakkeenomistajilta, jotka eivät olleet läsnä yhtiökokouksessa.

Vaihtoehtoisesti yhtiölle annetut kirjalliset suostumukset täytyy liittää ilmoitukseen.
  • Mahdollinen yhtiöjärjestyksen liite (esimerkiksi kartta tai vastuunjakotaulukko).

Yhtiöjärjestyksen liite

Toisinaan yhtiöjärjestyksessä on liitteenä esimerkiksi kartta tai vastuunjakotaulukko.

Liitteessä voi olla useita sivuja. Sivujen täytyy olla A4-kokoisia ja hyvätasoisia. Nimeä ja numeroi sivut tarvittaessa siten, että niistä voidaan nähdä haluttu kokonaisuus.

Huomio! Kaupparekisterin tietopalvelun paperitulosteet ovat aina mustavalkoisia. Tämän vuoksi yhtiöjärjestyksen liitteessä ei voi ilmaista värein esimerkiksi kartan eri alueita, vaan ne on ilmaistava muulla tavalla.

Miten seuraat ilmoituksen käsittelyä?

Voit seurata PRH:een lähettämäsi ilmoituksen käsittelytilannetta Virre-tietopalvelun ilmoitushausta. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.01.2022