Selvitystilaan liittyvät erityistilanteet

Osakeyhtiön selvitystilaan liittyy seuraavia erityistilanteita:

Miten jatkat osakeyhtiön toimintaa ja lopetat selvitystilan?

Jos osakeyhtiössä päätetään jatkaakin yhtiön toimintaa ja lopettaa selvitystilamenettely, niin päätös tehdään yhtiökokouksessa ja samalla valitaan yhtiölle hallitus ja tarvittaessa tilintarkastajat. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista: osakeyhtiölain 20. luvun 19. §.

Yhtiön velkojille annettu julkinen haaste raukeaa, kun PRH on rekisteröinyt selvitystilan lopettamisen kaupparekisteriin. Selvitysmiesten on annettava tässäkin tilanteessa toiminnastaan lopputilitys.

Miten teet ilmoituksen?

Ilmoita selvitystilan loppuminen ja toiminnan jatkaminen kaupparekisteriin lomakepaketilla: Y4, liitelomake 13 ja henkilötietolomake.

Tutustu ensin ilmoituksen täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4, 13 ja henkilötietolomake. Allekirjoita lomake.

Mitä liitteitä ilmoitukseen?

Liitä oikeaksi todistettu kopio tai ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta.

Liitä myös oikeaksi todistettu kopio tai ote hallituksen pöytäkirjasta, jos esimerkiksi hallitus on valinnut toimitusjohtajan tai prokuristeja.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai henkilöiden kotiosoitteita.

Kuka allekirjoittaa?

Hallituksen varsinainen jäsen tai tämän valtuuttama henkilö allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä maksaa?

Käsittelymaksu on 95 euroa sekä hallituksen, toimitusjohtajan, tilintarkastajien, prokuristien ja edustamiseen oikeutettujen ilmoittamisen osalta käsittelymaksu on 40 euroa / asia.

Esimerkki: Ilmoitus selvitystilan loppumisesta ja uudesta hallituksesta. Käsittelymaksu on 135 euroa.

Esimerkki: Ilmoitus selvitystilan loppumisesta, uudesta hallituksesta ja toimitusjohtajasta. Käsittelymaksu on 175 euroa.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Miten ilmoitat selvitystilan jatkamisesta?

Selvitystilaa on jatkettava, jos yhtiön purkamisen jälkeen ilmaantuu uusia varoja, yhtiötä vastaan nostetaan kanne tai muuten tarvitaan selvitystoimenpiteitä. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista: osakeyhtiölaki 20 luku 18 §.

Miten teet ilmoituksen?

Ilmoita kaupparekisteriin lomakepaketilla: Y4, liitelomake 13 ja henkilötietolomake.

Tutustu ensin ilmoituksen täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4, 13 ja henkilötietolomake. Allekirjoita lomake.

Kuka allekirjoittaa?

Selvitysmies tai hänen valtuuttamansa henkilö allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä maksaa?

Käsittelymaksu on 95 euroa.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Miten teet hakemuksen selvitysmiehen määräämiseksi?

Jos selvitystilassa olevalla osakeyhtiöllä ei ole toimikelpoista selvitysmiestä, PRH määrää hakemuksesta yhtiölle selvitysmiehen.

Jos yhtiön varat eivät riitä selvityskulujen maksamiseen tai varojen määrästä ei saada tietoa eikä osakkeenomistaja, velkoja tai muu ilmoita ottavansa vastatakseen selvitysmenettelyn kustannuksista, rekisteriviranomaisen on selvitysmiehen määräämisen sijasta poistettava yhtiö rekisteristä. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista: osakeyhtiölain 20. luvun 9. §:n 3. momentti.

Kuka tekee hakemuksen?

Hakemuksen voi tehdä se, jonka oikeus voi riippua siitä, että yhtiöllä on edustaja.

Mikä on hakemuksen sisältö ja liitteet?

Tee kirjallinen vapaamuotoinen hakemus PRH:lle.

Pyydä hakemuksessa, että PRH määrää osakeyhtiölle selvitysmiehen. Perustele pyyntö.

Kun ehdotat hakemuksessa tiettyä henkilöä selvitysmieheksi, liitä hakemuksen häneltä saatu suostumus selvitysmiehen tehtävään.

Liitä hakemukseen erillinen henkilötietolomake, jossa on selvitysmiehen nimi ja henkilötunnus. Älä laita muuten hakemukseen henkilötunnuksia tai kotiosoitteita. Täytä ja tulosta: Henkilötietolomake.

Postita hakemus osoitteeseen

PRH
Kaupparekisteri
00091 PRH

Kuka allekirjoittaa hakemuksen?

Hakija tai hänen valtuuttamansa henkilö allekirjoittaa hakemuksen.

Kun valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä hakemus maksaa?

Käsittelymaksu on 95 euroa.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti hakemukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 30.08.2021