Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Selvitystilaan liittyvät erityistilanteet

Osakeyhtiön selvitystilaan liittyy seuraavia erityistilanteita:

Miten jatkat osakeyhtiön toimintaa ja lopetat selvitystilan?

Jos osakeyhtiössä päätetään jatkaa yhtiön toimintaa ja lopettaa selvitystilamenettely, niin päätös tehdään yhtiökokouksessa ja samalla valitaan yhtiölle hallitus ja tarvittaessa tilintarkastajat. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista: osakeyhtiölain 20 luvun 19 §.Avautuu uuteen välilehteen

Yhtiön velkojille annettu julkinen haaste raukeaa, kun PRH on rekisteröinyt selvitystilan lopettamisen kaupparekisteriin. Selvitysmiesten on annettava tässäkin tilanteessa toiminnastaan lopputilitys.

Miten teet ilmoituksen?

Ilmoita selvitystilan loppuminen ja toiminnan jatkaminen kaupparekisteriin lomakepaketilla: Y4, liitelomake 13 ja henkilötietolomake.

Tutustu ensin ilmoituksen täyttöoppaaseen.Avautuu uuteen välilehteen Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4 (pdf, 0.3 MB), 13 (pdf, 1.1 MB) ja henkilötietolomake (pdf, 723.9 kt). Allekirjoita lomake.

Mitä liitteitä ilmoitukseen?

Liitä oikeaksi todistettu kopio tai ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta.

Liitä myös oikeaksi todistettu kopio tai ote hallituksen pöytäkirjasta, jos esimerkiksi hallitus on valinnut toimitusjohtajan tai prokuristeja.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai henkilöiden kotiosoitteita.

Kuka allekirjoittaa?

Hallituksen varsinainen jäsen tai tämän valtuuttama henkilö allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä maksaa?

Käsittelymaksu on 50 euroa sekä hallituksen, toimitusjohtajan, tilintarkastajien, prokuristien ja edustamiseen oikeutettujen ilmoittamisen osalta käsittelymaksu on 50 euroa / asia.

Esimerkki: Ilmoitus selvitystilan loppumisesta ja uudesta hallituksesta. Käsittelymaksu on 100 euroa.

Esimerkki: Ilmoitus selvitystilan loppumisesta, uudesta hallituksesta ja toimitusjohtajasta. Käsittelymaksu on 150 euroa.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Miten ilmoitat selvitystilan jatkamisesta?

Selvitystilaa on jatkettava, jos yhtiön purkamisen jälkeen ilmaantuu uusia varoja, yhtiötä vastaan nostetaan kanne tai muuten tarvitaan selvitystoimenpiteitä. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista: osakeyhtiölaki 20 luku 18 §. Avautuu uuteen välilehteen

Miten teet ilmoituksen?

Ilmoita kaupparekisteriin lomakepaketilla: Y4, liitelomake 13 ja henkilötietolomake.

Tutustu ensin ilmoituksen täyttöoppaaseen. Avautuu uuteen välilehteen Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4 (pdf, 0.3 MB), 13 (pdf, 1.1 MB) ja henkilötietolomake (pdf, 723.9 kt). Allekirjoita lomake.

Kuka allekirjoittaa?

Selvitysmies tai hänen valtuuttamansa henkilö allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä maksaa?

Käsittelymaksu on 50 euroa.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Miten teet hakemuksen selvitysmiehen määräämiseksi?

Jos selvitystilassa olevalla osakeyhtiöllä ei ole toimikelpoista selvitysmiestä, PRH määrää hakemuksesta yhtiölle selvitysmiehen.

Jos yhtiön varat eivät riitä selvityskulujen maksamiseen tai varojen määrästä ei saada tietoa eikä osakkeenomistaja, velkoja tai muu ilmoita ottavansa vastatakseen selvitysmenettelyn kustannuksista, rekisteriviranomaisen on selvitysmiehen määräämisen sijasta poistettava yhtiö rekisteristä. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista: osakeyhtiölain 20 luvun 9 §:n 3 momentti.Avautuu uuteen välilehteen

Kuka tekee hakemuksen?

Hakemuksen voi tehdä se, jonka oikeus voi riippua siitä, että yhtiöllä on edustaja.

Mikä on hakemuksen sisältö ja liitteet?

Tee kirjallinen vapaamuotoinen hakemus PRH:lle. Jätä hakemus joko verkkolomakkeella tai postitse.

Pyydä hakemuksessa, että PRH määrää osakeyhtiölle selvitysmiehen. Perustele pyyntö.

Kun ehdotat hakemuksessa tiettyä henkilöä selvitysmieheksi, liitä hakemukseen henkilötietolomake, jossa on selvitysmiehen nimi ja henkilötunnus. Älä laita muuten hakemukseen henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Tallenna henkilötietolomake omalle koneellesi täyttämistä varten.

Avaa: Henkilötietolomake (pdf, 723.9 kt).

Huomio! Kaikki liittämäsi tiedostot ovat julkisia henkilötietolomaketta lukuun ottamatta. Älä liitä ilmoitukseen muita asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia, kotiosoitteita tai salassa pidettäviä tietoja (kuten terveystietoja tai liikesalaisuuksia).

Miten jätät hakemuksen verkkolomakkeella?

Kirjaudu verkkolomakkeelle Hakemus kaupparekisteriin.

Kirjautumiseen tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi jonkun näistä: suomalaiset henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti). Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

Kun olet kirjautunut, valitse, minkä asian hakemuksen jätät. Lisää hakemus, kuitti käsittelymaksusta ja muut tarvittavat liitteet pdf-tiedostoina. Lähetä.

Siirry verkkolomakkeelle Hakemus kaupparekisteriin.Avautuu uuteen välilehteen

Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voit jättää hakemuksen sähköisesti verkkolomakkeella, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. Olet EU-maan kansalainen, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta.
  2. Sinulla on käytössäsi jonkin toisen EU-maan tunnistusväline.
  3. Hakemus koskee osakeyhtiötä tai sivuliikettä.

Kirjaudu verkkolomakkeelle Ulkomaalaisen tunnistustapa – Ilmoitus kaupparekisteriin. Kirjautuessasi valitse maa, jonka tunnistusväline sinulla on käytössäsi.

Kun olet kirjautunut, valitse, että kyse on osakeyhtiön lopettamisilmoituksesta. Anna yrityksen tiedot. Lisää hakemus, kuitti käsittelymaksusta ja muut tarvittavat liitteet pdf-tiedostoina. Lähetä.

Siirry verkkolomakkeelle Ulkomaalaisen tunnistustapa – Ilmoitus kaupparekisteriin. Avautuu uuteen välilehteen

Miten jätät paperisen hakemuksen?

Postita hakemus, kuitti käsittelymaksusta ja muut tarvittavat liitteet kirjepostissa osoitteeseen:

PRH
Kaupparekisteri
00091 PRH

Kuka allekirjoittaa hakemuksen?

Hakija tai hänen valtuuttamansa henkilö allekirjoittaa hakemuksen.

Kun valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä hakemus maksaa?

Hakemus maksaa 50 euroa.

Maksa ennen kuin haet, ja liitä kuitti hakemukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.01.2024