Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Hallituksen valtuutus

Seuraavat yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset ilmoitetaan kaupparekisteriin:

  • osakeanti
  • optio- ja muiden osakkeisiin oikeutettavien erityisten oikeuksien antaminen (optiovaltuutus)
  • rahastokorotus.

Julkisessa osakeyhtiössä yhtiökokous voi lisäksi valtuuttaa hallituksen päättämään seuraavista asioista, jotka täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin:

  • yhtiön omien osakkeiden lunastus- ja hankkimisoikeudet (ks. osakeyhtiölain 15. luvun 10. §)
  • siirtyvien osakkeiden lunastaminen.

Osakeyhtiölain 15. luvun 5. §:ssä tarkoitettuja omien osakkeiden hankintaan liittyviä valtuutuksia ei merkitä kaupparekisteriin.

Kuka ilmoittaa?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen allekirjoittamisesta ytj.fi-sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen valtuuttamisesta ytj.fi-sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Milloin ilmoitat?

Tee ilmoitus ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään kuukauden kuluttua päätöksestä.

Miten ilmoitat netissä?

Tee ilmoitus netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Palvelu ohjaa muutosilmoituksen teossa. Täytä pyydetyt tiedot, ja liitä mukaan tarvittavat liitteet.

Mitä liitteitä tarvitset?

Liitä mukaan yhtiökokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistama kopio tai ote ja 13S-liitelomake (lataa lomake koneellesi (pdf, 0.8 MB), täytä ja tallenna ja siirrä se YTJ-palveluun).

Valtuutuksen poistamisen ilmoittamisessa ei tarvita pöytäkirjaselvitystä.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Mitä ilmoittaminen maksaa netissä?

Hallitukselle annetuista valtuutuksista ilmoittaminen ja poistaminen maksaa 280 euroa.

280 euron hinta sisältää kaikki samalla ilmoituksella tehtävät muutokset, jotka koskevat osakeantia, osakepääoman korotusta ja osakkeiden määrää.

Palvelu laskee maksun automaattisesti, ja maksu suoritetaan palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla.

Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.

Valtuutuksen voimassaolo

Valtuutus on voimassa toistaiseksi, jollei valtuutuksessa toisin määrätä. Julkisissa osakeyhtiöissä valtuutus on kuitenkin voimassa enintään viisi vuotta rahastokorotusvaltuutusta lukuun ottamatta.

Jos yhtiökokous on päättänyt valtuutuksen lyhyemmästä voimassaoloajasta, niin voimassaoloajan päättyminen täytyy ilmoittaa tarkkana päivämääränä. "Seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen asti" ei ole riittävän tarkka määritelmä valtuutuksen voimassaololle.

Osakeanti-, optio- ja rahastokorotusvaltuutuksissa uusi valtuutus kumoaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen, jollei toisin päätetä.

Muista ilmoittaa 13S-lomakkeella, jos aikaisempi vastaava valtuutus jää voimaan.

Valtuutus täytyy ilmoittaa poistettavaksi kaupparekisteristä seuraavissa tilanteissa:

  • valtuutuksen voimassaoloaika on päättynyt, eikä valtuutuksen perustuvia hallituksen päätöksiä ole enää ilmoittamatta kaupparekisteriin tai
  • valtuutus on peruutettu.

Tee ilmoitus.Avautuu uuteen välilehteen


Jos teet muutosilmoituksen paperilomakkeella, niin käsittelyaika on pitempi kuin netissä ilmoitettaessa. Siirry paperilomakkeiden ohjeisiin.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.01.2024