Hallituksen valtuutuksen ilmoittaminen paperilomakkeella

Voit tehdä muutosilmoituksen hallituksen valtuutuksesta myös netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Muutosten ilmoittaminen netissä on nopeampaa ja yleensä halvempaa kuin paperilomakkeilla. Lue lisää hallituksen valtuutuksen ilmoittamisesta netissä.

Mitä ilmoittaminen maksaa paperilomakkeella?

Hallituksen valtuutuksen ilmoittaminen ja poistaminen paperilomakkeella maksaa 295 euroa.

Yhdellä maksulla voi ilmoittaa paperilomakkeilla muitakin samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvia muutoksia. Esimerkiksi osakeantivaltuutus, valtuutuksen poistaminen, osakeantipäätös, uusien osakkeiden rekisteröiminen ja osakepääoman korotuksesta ilmoittaminen maksavat yhteensä 295 euroa.

Maksa käsittelymaksu ennen kuin teet ilmoituksen, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Tutustu ennen maksamista maksuohjeisiin.

Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.

Miten ilmoitat paperilomakkeella?

Tee ilmoitus Y4-lomakkeella ja 13-liitelomakkeella.

Liitelomakkeen 13 sivulla 6 kohdassa "Valtuutukset" rastita, mitä valtuutusta ilmoitus koskee ja merkitse valtuutuksesta päättäneen yhtiökokouksen päivämäärä ja valtuutuksen voimassaolon tarkka päättymispäivä, jos valtuutus ei ole voimassa toistaiseksi.

Osakeanti- ja optiovaltuutuksessa ilmoita lisäksi, kuinka monta kappaletta osakkeita valtuutuksen nojalla voidaan enintään antaa.

Rahastokorotusvaltuutuksessa ilmoita myös osakepääoman korotuksen enimmäismäärä.

Tutustu ensin Y4-lomakkeen täyttöohjeisiin.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4-lomake ja liitelomake 13.

Kuka allekirjoittaa ilmoituksen?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä liitteitä tarvitset?

Liitä mukaan kuitti käsittelymaksusta ja yhtiökokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistama kopio tai ote.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Valtuutuksen voimassaolo

Valtuutus on voimassa toistaiseksi, jollei valtuutuksessa toisin määrätä. Julkisissa osakeyhtiöissä valtuutus on kuitenkin voimassa enintään viisi vuotta rahastokorotusvaltuutusta lukuun ottamatta.

Jos yhtiökokous on päättänyt valtuutuksen lyhyemmästä voimassaoloajasta, niin voimassaoloajan päättyminen täytyy ilmoittaa tarkkana päivämääränä. "Seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen asti" ei ole riittävän tarkka määritelmä valtuutuksen voimassaololle.

Osakeanti-, optio- ja rahastokorotusvaltuutuksissa uusi valtuutus kumoaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen, jollei toisin päätetä.

Muista ilmoittaa lomakkeella 13, jos aikaisempi vastaava valtuutus jää voimaan.

Valtuutus täytyy ilmoittaa poistettavaksi kaupparekisteristä seuraavissa tilanteissa:

  • valtuutuksen voimassaoloaika on päättynyt, eikä valtuutuksen perustuvia hallituksen päätöksiä ole enää ilmoittamatta kaupparekisteriin tai
  • valtuutus on peruutettu.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.08.2021