Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilintarkastuksesta luopuminen

Osakeyhtiön tilintarkastuksesta luopumisen ilmoittamiseen liittyy kaksi erilaista tilannetta. Kumpaankin tilanteeseen liittyy oma kaupparekisterimenettely. Ratkaisevaa on, onko tilintarkastuksesta määrätty yhtiöjärjestyksessä vai ei.

Milloin tilintarkastaja kuitenkin on pakko valita? Lue lisää, milloin tilintarkastaja täytyy valita.

Tilanne 1: Yhtiöt, joiden yhtiöjärjestyksessä on määräys tilintarkastajista

Yhtiökokous voi päättää poistaa yhtiöjärjestyksestä tilintarkastusta ja tilintarkastajia koskevan maininnan.

Kun yhtiö päättää yhtiöjärjestyksen muutoksesta, se voi myös päättää, että yhtiölle ei valita tilintarkastajia.Tällöin kaupparekisteriin ilmoitetaan yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja siitä, että tilintarkastajia ei valittu. Yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevaa päätöstä ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on merkitty kaupparekisteriin.

Tilanne 2: Yhtiöt, joiden yhtiöjärjestyksessä ei ole määräystä tilintarkastajista

Kun kaupparekisteriin on merkitty tilintarkastajat ja yhtiökokous on päättänyt, ettei tilintarkastajia enää valita, niin muutoksesta täytyy tehdä ilmoitus kaupparekisteriin.

Kuka ilmoittaa?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen allekirjoittamisesta ytj.fi-sivuilta. Avautuu uuteen välilehteen

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Lue lisää valtuuttamisesta netissä ilmoittamiseen ytj.fi-sivuilta. Avautuu uuteen välilehteen

Milloin ilmoitat?

Tee ilmoitus viivytyksettä.

Miten ilmoitat netissä?

Tee ilmoitus netissä YTJ-palvelussa. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Palvelu ohjaa muutosilmoituksen teossa. Täytä palvelussa muutosta koskevat tiedot, ja lataa koneeltasi tarvittavat liitteet.

Mitä liität ilmoitukseen?

Liitä seuraavat asiakirjat:

  • kopio tai ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistamana
  • uusi yhtiöjärjestys, jos yhtiöjärjestystä on päätetty muuttaa kokonaisuudessaan.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Mitä ilmoittaminen maksaa netissä?

Tilintarkastajan poisto yrityksen tiedoista maksaa 50 euroa. Yhtiöjärjestyksen muutos ja tilintarkastajan poisto yrityksen tiedoista maksaa 280 euroa + 50 euroa.

Palvelu laskee maksun automaattisesti, ja maksu suoritetaan palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla.

Siirry YTJ-palveluun tekemään ilmoitus.Avautuu uuteen välilehteen


Jos teet ilmoituksen paperilomakkeella, käsittelyaika on pitempi kuin netissä ilmoitettaessa.

Mitä ilmoittaminen paperilomakkeilla maksaa?

Tilintarkastajan poisto yrityksen tiedoista maksaa 50 euroa. Yhtiöjärjestyksen muutos ja tilintarkastajan poisto yrityksen tiedoista maksaa 280 euroa + 50 euroa.

Uusi hallitus ja tilintarkastajan poisto yrityksen tiedoista maksaa 50 euroa + 50 euroa.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Tutustu kaupparekisterin hinnastoon.

Miten ilmoitat paperilomakkeilla?

Tee ilmoitus Y4-lomakkeella ja 13-liitelomakkeella.

Jos ilmoitat yhtiöjärjestyksen tilintarkastajamääräyksen muuttamisesta, merkitse Y4-lomakkeelle yhtiöjärjestyksen muutoksen päivämäärä ja tieto, että tilintarkastajia ei ole valittu.

Joku hallituksen varsinaisista jäsenistä tai toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Jos valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Tutustu ensin ilmoituksen täyttöohjeisiin.Avautuu uuteen välilehteen Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4-lomake ja 13-liitelomake. (pdf, 0.3 MB)

Mitä liität ilmoitukseen?

Liitä seuraavat asiakirjat:

  • kuitti käsittelymaksusta
  • kopio tai ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistamana
  • uusi yhtiöjärjestys, jos yhtiöjärjestystä on päätetty muuttaa kokonaisuudessaan.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Miten seuraat ilmoituksen käsittelyä?

Voit seurata PRH:een lähettämäsi ilmoituksen käsittelytilannetta Virre-tietopalvelun ilmoitushausta. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.01.2024