Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Osakkeiden kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään

Yhtiön osakkeiden kuulumisesta arvo-osuusjärjestelmään määrätään yhtiöjärjestyksessä. Yhtiön osakkeet voivat kuulua arvo-osuusjärjestelmään jo yhtiön syntyessä. Tästä on mainittava kaupparekisterin perustamisilmoituksessa. Muuten osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään tapahtuu muuttamalla yhtiöjärjestystä ja tekemällä rekisteriin muutosilmoitus.

Päätös osakkeiden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään ja päätös ilmoittautumisajasta

Yhtiökokous päättää liittämisestä ottamalla yhtiöjärjestykseen määräyksen yhtiön osakkeiden kuulumisesta arvo-osuusjärjestelmään. Samalla yhtiökokouksen on määrättävä aika, jonka kuluessa osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään (ilmoittautumisaika).

Vaihtoehtoisesti yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään ilmoittautumisajasta.

Päätös osakkeiden poistamisesta arvo-osuusjärjestelmästä

Yhtiökokous päättää osakkeiden poistamisesta poistamalla yhtiöjärjestyksestä asiaa koskevan määräyksen.

Samalla yhtiökokouksen täytyy määrätä päivä, jona osakkeet poistetaan arvo-osuusjärjestelmästä, tai valtuuttaa hallitus päättämään siitä.

Kuka ilmoittaa?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen allekirjoittamisesta ytj.fi-sivuilta. Avautuu uuteen välilehteen

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen valtuuttamisesta ytj.fi-sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Milloin teet ilmoituksen?

Tee ilmoitus viivytyksettä.

Miten ilmoitat?

Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta voit tehdä ilmoituksen netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

YTJ-palvelu ohjaa muutosilmoituksen teossa. Täytä pyydetyt tiedot, ja liitä mukaan tarvittavat liitteet.

Vain paperilomakkeella voi tehdä ilmoituksen ilmoittautumisajasta (aika, jonka kuluessa osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään) tai poistamispäivästä (päivä, jona osakkeet poistetaan arvo-osuusjärjestelmästä).

Jos yhtiökokous on päättänyt sekä yhtiöjärjestyksen muutoksesta että ilmoittautumisajasta tai poistamispäivästä, voit ilmoittaa molemmat asiat yhdellä kertaa paperilomakkeilla. Jos ilmoittautumisajasta tai poistamispäivästä on päättänyt hallitus, siitä tehdään usein oma ilmoituksensa.

Kun teet ilmoituksen paperilomakkeella, tarvitset Y4-lomakkeen ja liitelomakkeen 13. Ilmoittautumisaika tai poistamispäivä ilmoitetaan liitelomakkeen sivulla 7 kohdassa "Muuta rekisteriin ilmoitettavaa/rekisteristä poistettavaa".

Jos teet ilmoituksen paperilomakkeella, tutustu ensin ilmoituksen täyttöoppaaseen.Avautuu uuteen välilehteen Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4-lomake (pdf, 0.3 MB) ja 13-liitelomake (pdf, 1.1 MB).

Mitä asiakirjoja liität mukaan?

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Kun ilmoitat yhtiöjärjestyksen muutoksen, liitä mukaan yhtiökokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistama kopio tai ote. Jos yhtiöjärjestystä on päätetty muuttaa kokonaisuudessaan, liitä lisäksi uusi yhtiöjärjestys.

Jos ilmoitat arvo-osuusjärjestelmää koskevan Ilmoittautumisajan tai poistamispäivän erillisenä ilmoituksena, liitä yhtiökokouksen tai hallituksen kokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistama kopio tai ote.

Jos ilmoitat arvo-osuusjärjestelmää koskevan Ilmoittautumisajan tai poistamispäivän, liitä myös Arvopaperikeskuksen suostumus.

Mitä ilmoittaminen netissä maksaa?

Yhtiöjärjestyksen muutos maksaa 280 euroa.

Palvelu laskee maksun automaattisesti, ja maksu suoritetaan YTJ-palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla. Tutustu kaupparekisterin hinnastoon.

Tee ilmoitus.Avautuu uuteen välilehteen

Mitä ilmoittaminen paperilomakkeella maksaa?

Yhtiöjärjestyksen muutos paperilomakkeilla maksaa 280 euroa.

Ilmoittautumisajan tai poistamispäivän ilmoittaminen  maksaa 50 euroa.

Maksa käsittelymaksu ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.

Lisätietoja lainsäädännöstä

Arvo-osuusjärjestelmästä säädetään laissa arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta. Lue lisää arvo-osuusjärjestelmää koskevasta laista Finlex-säädöstietopankista. Avautuu uuteen välilehteen

Järjestelmään kuuluvista osakkeista säädetään osakeyhtiölain 3 luvussa. Lue lisää osakeyhtiölaista Finlex-säädöstietopankista. Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.01.2024