Osakkeet

Kaupparekisteriin ilmoitetaan osakepääoma, osakkeiden lukumäärät ja mahdolliset yhtiöjärjestyksen määräykset osakkeen nimellisarvosta sekä kuulumisesta arvo-osuusjärjestelmään.

Kaupparekisteriin ei merkitä tietoa osakkeenomistajista.

Osakkeen merkintähinnasta säädetään perustamisen osalta osakeyhtiölain 2 luvun 4 §:ssä. Maksullisen osakeannin osalta merkintähinnasta säädetään osakeyhtiölain 9 luvun 6 §:ssä. Ks. FINLEX-säädöstietopankki.

Nimellisarvottomassa järjestelmässä osakkeilla ja osakepääomalla ei välttämättä ole yhteyttä keskenänsä. Osakkeita voidaan antaa osakepääomaa korottamatta. Yhtiöjärjestyksessä osakkeille kuitenkin voidaan määrätä nimellisarvo. Tällöin yhtiötä perustettaessa osakepääomaan on kunkin osakkeen osalta merkittävä vähintään nimellisarvon määrä. Jos taas annetaan uusia osakkeita osakeannilla tai optio-oikeuksien nojalla, osakepääomaa on samalla korotettava vähintään annettavien osakkeiden nimellisarvon määrällä.

Kirjanpidollisella vasta-arvolla tarkoitetaan osakkeesta yhtiötä perustettaessa ja uusia osakkeita annettaessa osakepääomaan merkittävää määrää. Kirjanpidollisesta vasta-arvosta ei tehdä merkintää kaupparekisteriin.

Yhtiön hallitus voi päättää mitätöidä yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Mitätöiminen on ilmoitettava kaupparekisteriin.

Katso myös:

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.05.2013