Osakkeet

Ilmoita kaupparekisteriin osakepääoma ja osakkeiden lukumäärät sekä mahdolliset yhtiöjärjestyksen määräykset osakkeiden nimellisarvosta ja niiden kuulumisesta arvo-osuusjärjestelmään.

Täältä löydät ohjeet ilmoittamiseen näistä asioista:

Lue lisää osakkeiden nimellisarvosta.

Tutustu myös ohjeisiin osakeannin ilmoittamisesta.

Osakkeenomistajat

Osakkeenomistajien tietoja ei rekisteröidä kaupparekisteriin eikä osakkeenomistajavaihdoksista tehdä muutosilmoitusta. Osakkeenomistajien vaihdokseen liittyy käytännössä usein hallituksen tai toimitusjohtajan vaihdos ja näistä tehtävä muutosilmoitus. Osakeyhtiöillä itsellään on velvollisuus pitää osakasluetteloa. Asiasta säädetään osakeyhtiölain 3 luvun 15 §:ssä. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.01.2019