Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Vähemmistöosakkeiden lunastaminen

Tee ilmoitus kaupparekisteriin vähemmistöosakkeiden lunastamiseen liittyvistä asioista.

Tällä sivulla on tietoa seuraavista:

Lunastusoikeuden ja -velvollisuuden syntyminen

Osakeyhtiön täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin viivytyksettä osakeyhtiölain mukaisesta vähemmistöosakkeiden lunastusoikeudesta ja -velvollisuudesta.

Miten ilmoitat YTJ-palvelussa?

Tee ilmoitus YTJ-palvelussa. Ilmoitus käsitellään silloin nopeammin kuin jos teet ilmoituksen paperilomakkeella.

Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti). Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

YTJ-palvelu ohjaa muutosilmoituksen teossa. Liitteitä ei tarvita.

Mitä ilmoittaminen maksaa YTJ-palvelussa?

Lunastusoikeuden syntymisen ilmoittaminen maksaa YTJ-palvelussa 50 euroa.

YTJ-palvelu laskee maksun automaattisesti, ja maksu suoritetaan palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla. Tutustu kaupparekisterin hinnastoonAvautuu uuteen välilehteen

Siirry YTJ-palveluun tekemään ilmoitus.Avautuu uuteen välilehteen

Miten ilmoitat paperilomakkeella?

Käytä Y4-lomaketta. Tutustu ensin ilmoituksen täyttöoppaaseen.Avautuu uuteen välilehteen Sen jälkeen täytä ja tulosta Y4-lomake.Avautuu uuteen välilehteen

Ilmoita lunastusoikeuden ja -velvollisuuden syntyminen lomakkeen sivulla 2 kohdassa "Lisätietoja".

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Liitä mukaan kuitti käsittelymaksusta. Muita liitteitä ei tarvita.

Mitä ilmoittaminen maksaa paperilomakkeella?

Lunastusoikeuden ja -velvollisuuden ilmoittaminen maksaa paperilomakkeella 50 euroa.

Maksa käsittelymaksu ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Lunastusoikeuden ja -velvollisuuden lakkaaminen

Kun osakeyhtiölain mukainen lunastusoikeus ja -velvollisuus on lakannut, yhtiön täytyy ilmoittaa siitä kaupparekisteriin viivytyksettä.

Miten ilmoitat YTJ-palvelussa?

Tee ilmoitus YTJ-palvelussa. Ilmoitus käsitellään silloin nopeammin kuin jos teet ilmoituksen paperilomakkeella.

Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti). Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

YTJ-palvelu ohjaa muutosilmoituksen teossa. Liitteitä ei tarvita.

Mitä ilmoittaminen maksaa YTJ-palvelussa?

Lunastusoikeuden lakkaamisesta ilmoittaminen maksaa YTJ-palvelussa 50 euroa.

YTJ-palvelu laskee maksun automaattisesti, ja maksu suoritetaan palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla. Tutustu kaupparekisterin hinnastoon Avautuu uuteen välilehteen. Avautuu uuteen välilehteen

Siirry YTJ-palveluun tekemään ilmoitus.Avautuu uuteen välilehteen


Miten ilmoitat paperilomakkeella?

Käytä Y4-lomaketta. Tutustu ensin ilmoituksen täyttöoppaaseen.Avautuu uuteen välilehteen Sen jälkeen täytä ja tulosta Y4-lomake. (pdf, 0.3 MB)

Ilmoita lunastusoikeuden ja -velvollisuuden lakkaaminen Y4-lomakkeen sivulla 2 kohdassa "Lisätietoja".

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Liitä mukaan kuitti käsittelymaksusta. Muita liitteitä ei tarvita.

Mitä ilmoittaminen maksaa paperilomakkeella?

Lunastusoikeuden lakkaamisesta ilmoittaminen maksaa paperilomakkeella 50 euroa.

Maksa käsittelymaksu ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Uskottu mies ja selonteko toimenpiteistä

Jos tuomioistuin on määrännyt uskotun miehen valvomaan vähemmistöosakkeenomistajien etua välimiesmenettelyssä, tuomioistuin tekee ilmoituksen kaupparekisteriin viran puolesta.

Jos Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on päättänyt uskotun miehen hakematta jättämisestä, ilmoitetaan kyseinen päätös rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.

Kun välimiesmenettely on päättynyt, uskotun miehen täytyy ilmoittaa selonteko toimenpiteistään kaupparekisteriin viivytyksettä. Selonteko katsotaan annetuksi vähemmistöosakkeenomistajille, kun se rekisteröidään (katso osakeyhtiölain 18. luvun 5 §).

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus verkko- tai paperilomakkeella.

Käytä Y4-lomaketta. Tutustu ensin Y4-lomakkeen täyttöohjeisiin ytj.fi-sivulla.Avautuu uuteen välilehteen

Tallenna lomake omalle koneellesi täyttämistä varten.

Avaa: Y4-lomake. (pdf, 0.3 MB)

Ilmoita selonteosta Y4-lomakkeen sivulla 2 kohdassa "Lisätietoja".

Uskottu mies allekirjoittaa Y4-lomakkeen.

Liitä mukaan kuitti käsittelymaksusta ja kopio selonteosta.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia, kotiosoitteita tai salassa pidettäviä tietoja (kuten terveystietoja tai liikesalaisuuksia).

Miten jätät ilmoituksen verkkolomakkeella?

Kirjaudu verkkolomakkeelle Ilmoitus kaupparekisteriin.

Kirjautumiseen tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi jonkun näistä: suomalaiset henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti). Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

Kun olet kirjautunut, valitse, minkä asian ilmoitat kaupparekisteriin. Lisää lomakkeet, kuitti käsittelymaksusta ja muut tarvittavat liitteet pdf-tiedostoina. Lähetä.

Siirry verkkolomakkeelle Ilmoitus kaupparekisteriin.Avautuu uuteen välilehteen

Miten jätät ilmoituksen paperilomakkeella?

Täytä, tulosta ja allekirjoita lomakkeet. Lähetä lomakkeet, kuitti käsittelymaksusta ja muut tarvittavat liitteet kirjepostissa. Löydät osoitteen Y-lomakkeelta.

Mitä maksaa?

Verkkolomakkeella jätetty ilmoitus maksaa 50 euroa.

Paperilomakkeella jätetty ilmoitus maksaa 50 euroa.

Maksa käsittelymaksu ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Ilmoitus välitystuomiosta

Kun lunastusriita ratkaistaan välimiesmenettelyssä, välimiesten täytyy ilmoittaa välitystuomio kaupparekisteriin kahden viikon kuluessa tuomion antamisesta (katso osakeyhtiölain 18. luvun 9 §).

Jos välimiehet eivät ilmoita tuomiota kahden viikon kuluessa, ilmoituksen voi tehdä myös asianosainen.

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus verkko- tai paperilomakkeella.

Tarvitset Y4-lomakkeen. Tutustu ensin Y4-lomakkeen täyttöohjeisiin ytj.fi-sivulla. Avautuu uuteen välilehteen

Tallenna lomake omalle koneellesi täyttämistä varten.

Avaa: Y4-lomake (pdf, 0.3 MB).

Ilmoita välitystuomiosta Y4-lomakkeen sivulla 2 kohdassa "Lisätietoja".

Välimies allekirjoittaa Y4-lomakkeen.

Liitä ilmoitukseen seuraavat asiakirjat:

  • Kuitti käsittelymaksusta
  • Kopio välitystuomiosta yhden henkilön oikeaksi todistamana
  • Selvitys siitä, että kappaleet välitystuomiosta on annettu osakeyhtiölain 18 luvun 9 §:n 1 momentissa edellytetyllä tavalla.
      • Selvitys voi olla välimiehen antama todistus asian hoitamisesta.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia, kotiosoitteita tai salassa pidettäviä tietoja (kuten terveystietoja tai liikesalaisuuksia).

Miten jätät ilmoituksen verkkolomakkeella?

Kirjaudu verkkolomakkeelle Ilmoitus kaupparekisteriin.

Kirjautumiseen tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi jonkun näistä: suomalaiset henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti). Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

Kun olet kirjautunut, valitse, minkä asian ilmoitat kaupparekisteriin. Lisää lomakkeet, kuitti käsittelymaksusta ja muut tarvittavat liitteet pdf-tiedostoina. Lähetä.

Siirry verkkolomakkeelle Ilmoitus kaupparekisteriin.Avautuu uuteen välilehteen

Miten jätät ilmoituksen paperilomakkeella?

Täytä, tulosta ja allekirjoita lomakkeet. Lähetä lomakkeet, kuitti käsittelymaksusta ja muut tarvittavat liitteet kirjepostissa. Löydät osoitteen Y-lomakkeelta.

Mitä maksaa?

Verkkolomakkeella jätetty ilmoitus maksaa 50 euroa.

Paperilomakkeella jätetty ilmoitus maksaa 50 euroa.

Maksa käsittelymaksu ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voit jättää ilmoituksen sähköisesti verkkolomakkeella, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. Olet EU-maan kansalainen, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta.
  2. Sinulla on käytössäsi jonkin toisen EU-maan tunnistusväline.
  3. Ilmoitus koskee osakeyhtiötä tai sivuliikettä.

Jätä ilmoitus kirjautumalla verkkolomakkeelle Ulkomaalaisen tunnistustapa – Ilmoitus kaupparekisteriin. Kirjautuessasi valitse maa, jonka tunnistusväline sinulla on käytössäsi.

Kun olet kirjautunut, valitse, että kyse on osakeyhtiön muutosilmoituksesta. Anna yrityksen tiedot. Lisää ilmoituslomakkeet (katso tältä sivulta ohjeet ilmoittamisesta lomakkeella) ja kaikki muut tarvittavat liitteet pdf-tiedostoina. Lähetä.

Siirry verkkolomakkeelle Ulkomaalaisen tunnistustapa – Ilmoitus kaupparekisteriin. Avautuu uuteen välilehteen

Miten seuraat ilmoituksen käsittelyä?

Voit seurata PRH:een lähettämäsi ilmoituksen käsittelytilannetta Virre-tietopalvelun ilmoitushausta. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun.Avautuu uuteen välilehteen

Lisätietoja lainsäädännöstä

Vähemmistöosakkeiden lunastamisesta säädetään osakeyhtiölain 18. luvussa. Lue lisää osakeyhtiölaista Finlex-säädöstietopankista.Avautuu uuteen välilehteen

Osakeyhtiölain voimaanpanoa koskevan lain 20 §:ssä on siirtymäsäännös vähemmistöosakkeiden lunastamisesta. Lue lisää osakeyhtiölain voimaanpanolaista Finlex-säädöstietopankista. Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.01.2024